บริการของเรา

 • บริการแก้ไขค่าคุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
  • BOD
  • COD
  • FOG
  • TSS
  • TDS
  • และอื่นๆ
 • บริการแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเกราะ บ่อดักไขมัน บ่อเติมอากาศ
 • บริการแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน กำจัดไขมันในท่อ
 • บริการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น กลิ่นเน่า กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก
 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • ดูแล และให้การบริการทั้งก่อนการขาย และติดตามผลลัพธ์

ผลลัพธ์การบริการของเรา

ผลลัพธ์การบริการของเรา

สร้างชุมชนน่าอยู่ ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสด แผงอาหารสด

ผลลัพธ์บริการของเรา

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำการดูแล ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ ลดกลิ่นเน่าเหม็น และสัตว์ไม่พึงประสงค์ สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตลาด

ลูกค้าของเรา

ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยชั้นนำ