PICO ALIVE ให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นวัตกรรมจุลินทรีย์ พิโก อไลฟ์ สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นภายใน 1 นาที ย่อยสลายไขมัน ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล  บำบัดน้ำเสีย ช่วยแก้ปัญหาค่าน้ำ BOD COD FOG TSS TKN บำบัดน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและให้บริการครบวงจร One Stop Service อีกทั้งยังผลิตและจัดจำหน่ายจุลินทรีย์ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ  ได้รับใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำต่างๆมากมาย มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากกว่า 20,000 บริษัท

SERVICE AND SOLUTIONS

คอนโดมิเนียม/อพาร์ทเม้นท์ (Condominium/Appartement)

ผลลัพธ์จากบริการของเรา (โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ)

ผลลัพธ์จากบริการของเรา

ผลลัพธ์แก้ปัญหาค่าคุณภาพน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน ให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ก่อนการบำบัด

ค่า BOD และ. ค่า TDS เกินมาตรฐาน

หลังการบำบัดเดือนที่ 2

ค่า BOD และค่า TDS ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลลัพธ์หลังการบำบัดเดือนที่ 3

ค่าคุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์หลังการบำบัดเดือนที่ 4

ค่าคุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง

สำหรับกรณีนี้เราแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อสินค้า