ABOUT PICO ALIVE

บริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด

PICO ALIVE Solutions ให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ บริการครบวงจร One Stop Service อีกทั้งยังรับผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ จุลินทรีย์ของเราได้ผ่านการวิจัยมีใบรับรองมาตรฐานจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและจากสถาบันชั้นนำต่างๆมากมาย

นวัตกรรมจุลินทรีย์มีคุณสมบัติ มีประสิทธิภาพมากกว่าหัวเชื้อทั่วไปหลายเท่าตัว นวัตกรรมจุลินทรีย์พิโกอไลฟ์ เป็นแบบ “Pure Culture” สกัดจากธรรมชาติและถูกนำไปเก็บเพาะเลี้ยงเชื้ออย่างดี ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วไป นำไปใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง เห็นผล และเป็นประจักษ์ เป็นการลดการใช้สารเคมี ใช้กระบวนการ “ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ” คืนธรรมชาติที่ดีให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืน โดยนวัตกรรมจุลินทรีย์ ของเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในหลากหลายอุตสาหกรรม

พิโก อไลฟ์ จำหน้ายจุลินทรีย์ กำจัดกลิ่น

พิโก อไลฟ์ ยังมีการจำหน่ายจุลินทรีย์ในราคาปลีกและส่ง ให้กับบริษัทบำบัดน้ำเสีย บริษัทที่บริการเกี่ยวกับระบบ Cooling Tower หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไป เพื่อนำไปแก้ไขปัญหา เรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน ปัญหาค่าน้ำที่ตรวจไม่ผ่าน ในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น BOD, COD, SS, TDS และ จำหน่ายจุลินทรีย์เพื่อการบำบัดน้ำในบ่อ เช่น บ่อบัว บ่อปลา บ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ บ่อกุ้ง บำบัดบึงบำบัดหนอง บำบัดคลอง ซึ่งจุลินทรีย์ของเราที่คัดสายพันธุ์มาแล้วสามารถกำจัดกลิ่นเหม็นย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ ย่อยสาหร่ายสีเขียวกำจัดสาหร่ายสีเขียว กำจัด แอมโมเนีย (NH 3) ,ไนไตรท์ (NO 2 -) ,ไนเตรท (NO 3 -) ปัญหาสาหร่ายบลูม แก้ปัญหาค่าออกซิเจนในน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน และ จุลินทรีย์ของเรายังสามารถปรับประยุกต์นำไปใช้เพื่อการเกษตร เช่นการทำปุ๋ย การปรับปรุงดิน การทำลายสารเคมีในดินให้ดินมีประสิทธิภาพสามารถปลูกพืชให้เติบโตได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างกำไร

วิสัยทัศน์
เราสร้างสรรค์นวัตกรรมจุลินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพสูง สกัดจากธรรมชาติ 100% กำจัดกลิ่นใน 1 นาที ย่อยสลายไขมัน บำบัดน้ำเสีย ใช้ง่ายปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ทุกครัวเรือนและทุกอุตสาหกรรม ลดการใช้สารเคมี ใช้กระบวนการ “ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ” เพื่อคืนธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี นึกถึง พิโก อไลฟ์ โซลูชั่น

นวัตกรรม พิโก อไลฟ์

จุลินทรีย์ เป็นแบบ “Pure Culture” สกัดจากธรรมชาติ และ ถูกนำไปเก็บเพาะเลี้ยงเชื้ออย่างดี ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์หลัก 5 ชนิด ที่ประกอบไปด้วย Lactic Acid Bacteria (LAB) 3 ชนิด และ ยีสต์ 2 ชนิด

Pediococcus acidilactici (LAB) 5.0*107cfu/g]

 • ผลิตกรดแลคติก และ สารชีวนะ Pediocins
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ เช่น Vibrio cholerae, E.coli, Salmonellasp. etc.
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum, C.perfiengens, Staphylococcus aureusetc.

Pediococcus pentosaceus (LAB) [4.0 x 106 cfu/g]

 • ผลิตกรดแลคติก และ สารชีวนะ Pediocins
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ เช่น Vibrio cholerae, E. coli, Salmonellasp. etc.
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum,C. perfiengens, Staphylococcus aureusetc.

Bacillus amyloliquefaciens [6.2*107cfu/g]

 • เป็นแบคทีเรียที่ผลิตสาร Iturins (Antifungal Agent) ซึ่งมีฤทธิ์กำจัดเชื้อราหลายชนิด อาทิเช่น Aspergillus, Fusarium, Candida etc.
 • ผลิตเอนไซม์อีกหลายชนิด ได้แก่ Amylase, Lipase, Protease, Peptidase, Sucrase

Yeast Pichiafarinosa [8.2*107 cfu/g]

 • พบไม่มากนักในธรรมชาติผลิตสาร ToxinsKiller ที่ทำลายความเป็นพิษของสารพิษ Aflatoxins, Mycotoxins และ Endotoxins

Yeast Dekkera anomala [7.0*107 cfu/g]

 • มีความสามารถย่อยแป้ง และ นํ้าตาลให้เป็นกรดนํ้าส้ม (aceticacid) โดยตรง
 • ผลิตเอนไซม์หลายชนิด ได้แก่ Cellulase, Pectinase, Lignase, Amylase, Hemicellulase และ Xylanase

ข้อแตกต่างของจุลินทรีย์ พิโก อไลฟ์

มีงานวิจัยและผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบันทั้งต่างประเทศและในประเทศ หรือ ไม่?

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั่วไป
รายงานผลการคัดแยกสายพันธุ์จุลินทรีย์/ISOLATION’S REPORT จากสถาบัน BIOTEC a member of NSTDA
Enzyme activity testing roport By NCTC : NSTDA Characterization and Testing Service Center
NEOTRON, ITALY
Saga University of Japan
Hong Kong Baptist University (HKBU)
PSB Corporation Singapore
The Chinese University of Hong Kong
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบ้าง ไม่มีบ้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบ้าง ไม่มีบ้าง

การจำกัดเชื้อโรคและสารเคมี ได้ หรือ ไม่ ?

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั่วไป
กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 1 นาที ไม่ได้
ย่อยสลายไขมันได้อย่่างรวดเร็ว
ย่อยสลายน้ำมันได้
กำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้
สามารถทำลาย สารพิษ Aflatoxin
กำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
กำจัดเชื้อโรค Ecoline (อีโคไล คือ แบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและ สัตว์ )
กำจัดเชื้อโรค Samonella (เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และ จำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้)
กำจัดเชื้อโรค Legionaire (เป็นโรคจากแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิด โรคทางเดินหายใจ หรือปอดบวม)
กำจัดเชื้อโรค Shigella (เป็นแบคทีเรียก่อโรค ที่ติดต่อผ่านทางอาหารทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดโรคบิด)

การจำกัดเชื้อโรคและสารเคมี ได้ หรือ ไม่ ?

นวัตกรรม พิโก  จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั่วไป
ราคาถูกกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์ และ ผลการใช้งานต่อหน่วย ราคาแพงกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์ และ ผลการใช้งานต่อหน่วย
• มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม จากหลากหลายสถาบัน • ไม่รับรองความปลอดภัย
• ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 5 ชนิด • จุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด
• อยู่ในรูปเซลล์แห้งที่มีชีวิต ทำงานทันที • อยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์ ต้องเพาะ 12-24 ชม.
• ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 Cfu) • ไม่ระบุความเข้มข้น หรือ ต่อกรัม มีน้อยกว่าหลายเท่าตัว
• ไม่ผ่าเหล่า ทนต่อสารเคมี • มีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะ มีการต่อเชื้อเรื่อย ๆ
• การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปี • เก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (อายุเก็บสั้น)
• ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งใน และ ต่างประเทศ • ประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อมีการต่อเชื้อครั้งต่อไป

ทำไม พิโก จึงไม่เหมือนใคร ?

เทคโนโลยี พิโก” สร้างปฏิกิริยาทางชีวเคมีขั้นสูงซึ่งทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าทางเลือกอื่นๆ เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเกมซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วทั้งในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์กับบริษัทชั้นนำในตลาด

เทคโนโลยี “พิโก” ประกอบด้วยไฮโดรไลซ์ ที่มีประสิทธิภาพ และ ออกซิไดซ์วัสดุอินทรีย์ที่ซับซ้อนหลากหลายชนิดให้เป็นวัสดุขนาดเล็กช่วยกำจัดของเสีย ลดกลิ่น และ สารอินทรีย์ระเหย ปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ การดูดซึมสารอาหารจากพืช

เทคโนโลยี “พิโก” มีการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พืชไร่ การเกษตร สัตว์ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการของเสีย และ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

เทคโนโลยี “พิโก” ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งอุณหภูมิ ความเค็ม pH คลอรีน การปรากฏตัวของเชื้อโรค และ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

เทคโนโลยี “พิโก” ช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถเพิ่มผลลัพธ์สูงสุดในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

OUR CUSTOMERS

ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

RESEARCH AND CERTIFICATE

การรับรองมาตรฐานและความปลอดภัย อันดับ 1 ของโลก

การรับรองมาตรฐานและความปลอดภัย
อันดับ 1 ของโลก