ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่า กลิ่นแอมโมเนีย และแก๊สไข่เน่า ในโรงเรือนคอกสัตว์ และบ่อน้ำทิ้ง
  • ลดแมลงวันในฟาร์มลงได้ เนื่องจากจุลินทรีย์มีผลต่อการฟักตัวของไข่หนอนแมลงวัน  และหยุดการลอกคราบของดักแด้  ออกมาเป็นตัวแก่
  • มีความสามารถในการกำจัดแพลงตอนพิษต่างๆ และเชื้อโรคหลายชนิดในแหล่งน้ำดิบ  ซึ่งช่วยลดการติดเชื้อจากการใช้น้ำดิบล้างคอกให้สัตว์ดื่ม
  • ช่วยลดการใช้ยาและสารเคมีในการเลี้ยง
  • ความสามารถในการกำจัดเชื้อราและสารพิษที่ผลิตจากเชื้อราและแบคทีเรีย

ลูกค้าของเรา

ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยชั้นนำ