ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Pico Alive Solutions,
Simple and Sustainable

Pico Alive Solutions, World's leading Microbiology Sustainable Environmental Solutions

การผลิต

โรงงานผลิต 3 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่

โรงงานที่ 1 – การผลิตจุลินทรีย์ผง ตั้งอยู่เลขที่ 61/4 หมู่ 4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ สำเภาล่ม จังหวัด นครปฐม
กำลังการผลิตเต็ม 10 ตัน / 24 ชม.

โรงงานที่ 2 – การผลิตปุ๋ยเม็ด ตั้งอยู่เลขที่ 73/5 ถ. จันทอง ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี
กำลังการผลิตเต็ม 180 ตัน / 8 ชม.

โรงงานที่ 3 – ผลิตปุ๋ยน้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 265/54 ถนน รังสิตปทุมธานี อ. ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
กำลังการผลิตเต็ม 12,000 ลิตร / 24 ชม.

ABOUT PICO ALIVE

PICO ALIVE ให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญบริการแบบครบวงจร One Stop Service อีกทั้งยังรับผลิต และ จำหน่าย จุลินทรีย์ส่งออกทั่วโลกได้รับมาตราฐานมากมาย

นวัตกรรมจุลินทรีย์มีคุณสมบัติที่ดี มีประสิทธิภาพมากกว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ทั่วไป หลายเท่าตัว นวัตกรรมจุลินทรีย์พิโกอไลฟ์เป็นแบบ “Pure Culture” ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อนำไปใช้ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเห็นผล เป็นการลดการใช้สารเคมี และ ใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์จาก “ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ” คืนสู่สิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้อย่างยั่งยืน โดยนวัตกรรมจุลินทรีย์ของเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกัน และ แก้ไขปัญหา ในหลากหลายอุตสาหกรรม

Service and Solution

 • จำหน่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดสายพันธุ์ สามารถกำจัดกลิ่นได้ใน 1 นาที และ สามารถย่อยสลายไขมัน บำบัดน้ำเสีย รวมถึงใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม และ มีงานวิจัยรองรับ 
 • บริการดูแล และ แก้ไขปัญหา บ่อเกรอะ บ่อดักไขมันเต็ม ส่งกลิ่นเหม็น ท่อเต็ม และ ปัญหาต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษา และ บริการแก้ปัญหาค่าน้ำไม่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ เช่น ค่า BOD, COD, TSS เป็นต้นฯ
 • ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ลดค่าใช้จ่าย ลดแรงงานในการควบคุมดูแลระบบ
 • บริการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น กำจัดกลิ่นเหม็นตามพื้นที่ต่าง ๆ กลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ กลิ่นเหม็นจากตลาดสด กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำของเมือง กลิ่นเหม็นโรงฆ่าสัตว์ ฟาร์มสัตว์ และอื่น ๆ อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • บริการแก้ไขปัญหา บำบัดบึง คลอง หนอง บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา น้ำเสียในบ่อ บริเวณรอบอาคารหรือระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสากรรม นิคมอุตสาหกรรม ทีมีปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ปัญหาการจัดการน้ำเสียของชุมชน มลพิษทางน้ำสำหรับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรมภาคเอกชน การประมง

PICO ALIVE Solutions ผลิตและจัดจำหน่ายจุลินทรีย์ ทั้งราคาขายปลีกและขายส่ง จุลินทรีย์ช่วยบำบัดกลิ่นเหม็น ให้หายไปทันที บำบัดน้ำเสีย จำหน่ายจุลินทรีย์ชีวภาพ สำหรับบำบัดน้ำในระบบ Cooling Tower ทดแทนการใช้สารเคมี ใช้ง่ายต้นทุนถูก ประหยัด เห็นผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงจำหน่ายจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร และเพื่อการประมง จุลินทรีย์ได้ผ่านการคัดสายพันธุ์มาอย่างดี ผ่านงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและจากสถาบันชั้นนำมากมาย มีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ มีหน่วยงานของรัฐบาลและบริษัทมหาชนนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ใช้ง่ายเห็นผลปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยแก้ไขแบบป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

และเรายังมีบริการ แก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท สนามกอล์ฟ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานของรัฐบาลเช่นเทศบาล โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด การแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นในระบบท่อ การบำบัดบึงบำบัดคลองเป็นต้น

รวมถึงจำหน่ายจุลินทรีย์ในราคาปลีกและส่ง ให้กับบริษัทบำบัดน้ำเสีย บริษัทที่บริการเกี่ยวกับระบบ Cooling Tower หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไป เพื่อนำไปแก้ไขปัญหา เรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน ปัญหาค่าน้ำที่ตรวจไม่ผ่าน ในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น BOD, COD, SS, TSS และ จำหน่ายจุลินทรีย์เพื่อการบำบัดน้ำในบ่อ เช่น บ่อบัว บ่อปลา บ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ บ่อกุ้ง บำบัดบึงบำบัดหนอง บำบัดคลอง ซึ่งจุลินทรีย์ของเราที่คัดสายพันธุ์มาแล้วสามารถกำจัดกลิ่นเหม็นย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ ย่อยสาหร่ายสีเขียวกำจัดสาหร่ายสีเขียว กำจัดแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ปัญหาสาหร่ายบลูม แก้ปัญหาค่าออกซิเจนในน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน และ จุลินทรีย์ของเรายังสามารถปรับประยุกต์นำไปใช้เพื่อการเกษตร เช่นการทำปุ๋ย การปรับปรุงดิน การทำลายสารเคมีในดินให้ดินมีประสิทธิภาพสามารถปลูกพืชให้เติบโตได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างกำไร

นวัตกรรมจุลินทรีย์มีคุณสมบัติที่ดี มีประสิทธิภาพมากกว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ทั่วไป หลายเท่าตัว นวัตกรรมจุลินทรีย์พิโกอไลฟ์เป็นแบบ “Pure Culture” ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อนำไปใช้ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเห็นผล เป็นการลดการใช้สารเคมี และ ใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์จาก “ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ” คืนสู่สิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้อย่างยั่งยืน โดยนวัตกรรมจุลินทรีย์ของเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกัน และ แก้ไขปัญหา ในหลากหลายอุตสาหกรรม

Service and Solution

 • จำหน่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดสายพันธุ์ สามารถกำจัดกลิ่นได้ใน 1 นาที และ สามารถย่อยสลายไขมัน บำบัดน้ำเสีย รวมถึงใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม และ มีงานวิจัยรองรับ 
 • บริการดูแล และ แก้ไขปัญหา บ่อเกรอะ บ่อดักไขมันเต็ม ส่งกลิ่นเหม็น ท่อเต็ม และ ปัญหาต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษา และ บริการแก้ปัญหาค่าน้ำไม่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ เช่น ค่า BOD, COD, TSS เป็นต้นฯ
 • ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ลดค่าใช้จ่าย ลดแรงงานในการควบคุมดูแลระบบ
 • บริการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น กำจัดกลิ่นเหม็นตามพื้นที่ต่าง ๆ กลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ กลิ่นเหม็นจากตลาดสด กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำของเมือง กลิ่นเหม็นโรงฆ่าสัตว์ ฟาร์มสัตว์ และอื่น ๆ อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • บริการแก้ไขปัญหา บำบัดบึง คลอง หนอง บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา น้ำเสียในบ่อ บริเวณรอบอาคารหรือระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสากรรม นิคมอุตสาหกรรม ทีมีปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ปัญหาการจัดการน้ำเสียของชุมชน มลพิษทางน้ำสำหรับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรมภาคเอกชน การประมง

ภาพรวมเทคโนโลยี

นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ศึกษาการปรากฏตัวของจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมานานหลายปี ทำการค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมกลุ่มจุลินทรีย์กลายเป็นจุดสนใจของการศึกษาจำนวนมาก การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของจุลินทรีย์ธรรมชาติเหล่านี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยี พิโก เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อนักจุลชีววิทยาระบุกลุ่มจุลินทรีย์ที่คัดเลือกแล้ว ซึ่งมีความสามารถในการเร่งการย่อยสลายของเสียอินทรีย์ในบ่อกุ้ง ต่อมาเขาได้ศึกษาค้นคว้าเงื่อนไขที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะเติบโต

ปัจจุบันเทคโนโลยี พิโก ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเนื่องจากเป็นวิธีการย่อยขยะอินทรีย์ที่เป็นธรรมชาติอินทรีย์และปลอดภัยลดกลิ่นและการปล่อยมลพิษเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ปัจจุบันมีการจัดจำหน่ายและใช้กันอย่างแพร่หลายในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา

ผลิตภัณฑ์พิโก สามารถช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดในยุคของเราได้เป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ง ยืน โดยการใช้กระบวนการ “ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ” เพื่อคืนธรรมชาติที่ดีให้กับผู้คนและสิ่งแวดล้อม

เราให้บริการ และ สร้างโซลูชั่นที่เหนือกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม

CEO-Pico-คุณจีรศักดิ์-นาคานารา

Sustainable Team

Mr. Jeerasak Nakanara

Jeerasak Nakanara

CEO

DR.Wisuit Chantawichayasuit

P'kai

Kanokjit Nakanara

CFO

Untitled-1-p7pp037gvy68qurw7pzhekhs4gtegzbqpol3hlr02o-01

Tara Oumlomyong

Vice President
Sales and Marketing

Jirawat - Kanawachiraprasert S

Jirawat Kanawachiraprasert

Vice President
Northeastern

EC576A69-7185-438E-8EB4-6217EF0C634D1

Nirut Chavanarodjanarugi

Vice President
Operation

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการใช้กระบวนการ “ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ” เพื่อคืนธรรมชาติที่ดีให้กับผู้คนและสิ่งแวดล้อม

เราให้บริการและสร้างโซลูชั่นที่เหนือกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม

นวัตกรรม พิโก อไลฟ์ จุลินทรีย์ เป็นแบบ “Pure Culture” สกัดจากธรรมชาติ และ ถูกนำไปเก็บเพาะเลี้ยงเชื้ออย่างดี ที่สถาบัน ATCC สหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์หลัก 5 ชนิด ที่ประกอบไปด้วย Lactic Acid Bacteria(LAB) 3 ชนิด และ ยีสต์ 2 ชนิด

1. Pediococcus acidilactici (LAB) 5.0*107cfu/g]

 • ผลิตกรดแลคติก และ สารชีวนะ Pediocins
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ เช่น Vibrio cholerae, E. coli, Salmonellasp. etc.
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum,C. perfiengens, Staphylococcus aureusetc.

2. Pediococcus pentosaceus (LAB) [4.0 x 106 cfu/g]

 • ผลิตกรดแลคติก และ สารชีวนะ Pediocins
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ เช่น Vibrio cholerae, E. coli, Salmonellasp. etc.
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum,C. perfiengens, Staphylococcus aureusetc.

3. Bacillus amyloliquefaciens [6.2*107cfu/g]

เป็นแบคทีเรียที่ผลิตสาร Iturins (Antifungal Agent) ซึ่งมีฤทธิ์กำจัดเชื้อราหลายชนิด อาทิเช่น Aspergillus, Fusarium, Candida etc. และผลิตเอนไซม์อีกหลายชนิด ได้แก่ Amylase, Lipase, Protease, Peptidase, Sucrase

4. Yeast Pichiafarinosa [8.2*107 cfu/g]

พบไม่มากนักในธรรมชาติผลิตสาร ToxinsKiller ที่ทำลายความเป็นพิษของสารพิษ Aflatoxins, Mycotoxins และ Endotoxins

5. Yeast Dekkera anomala [7.0*107 cfu/g]

มีความสามารถย่อยแป้ง และ นํ้าตาลให้เป็นกรดนํ้าส้ม (aceticacid) โดยตรง และ ผลิตเอนไซม์หลายชนิด ได้แก่ Cellulase, Pectinase, Lignase, Amylase, Hemicellulase และ Xylanase

ความแตกต่างระหว่าง พิโก VS จุลินทรีย์ทั่วไป

มีงานวิจัยและผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบันทั้งต่างประเทศและในประเทศ หรือ ไม่?
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์จุลินทรีย์ทั่วไป
รายงานผลการคัดแยกสายพันธุ์จุลินทรีย์/ISOLATION’S REPORT จากสถาบัน BIOTEC a member of NSTDA  

Enzyme activity testing roport

By NCTC : NSTDA Characterization and Testing Service Center

 
NEOTRON, ITALY 
Saga University of Japan 
Hong Kong Baptist University (HKBU) 
PSB Corporation Singapore 
The Chinese University of Hong Kong 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบ้าง ไม่มีบ้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบ้าง ไม่มีบ้าง
การจำกัดเชื้อโรคและสารเคมี ได้ หรือ ไม่
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์จุลินทรีย์ทั่วไป
กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 1 นาทีไม่ได้
ย่อยสลายไขมันได้อย่่างรวดเร็ว 
ย่อยสลายน้ำมันได้ 
กำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้ 
สามารถทำลาย สารพิษ Aflatoxin 
กำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย 
กำจัดเชื้อโรค Ecoline (อีโคไล คือ แบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและ สัตว์ ) 
กำจัดเชื้อโรค Samonella (เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และ จำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้) 
กำจัดเชื้อโรค Legionaire (เป็นโรคจากแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิด โรคทางเดินหายใจ หรือปอดบวม) 
กำจัดเชื้อโรค Shigella (เป็นแบคทีเรียก่อโรค ที่ติดต่อผ่านทางอาหารทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดโรคบิด) 
ข้อเปรียบเทียบอื่นๆ
นวัตกรรม พิโก  จุลินทรีย์จุลินทรีย์ทั่วไป
ราคาถูกกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์ และ ผลการใช้งานต่อหน่วยราคาแพงกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์ และ ผลการใช้งานต่อหน่วย
• มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม จากหลากหลายสถาบัน• ไม่รับรองความปลอดภัย
• ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 5 ชนิด• จุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด
• อยู่ในรูปเซลล์แห้งที่มีชีวิต ทำงานทันที• อยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์ ต้องเพาะ 12-24 ชม.
• ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 Cfu)• ไม่ระบุความเข้มข้น หรือ ต่อกรัม มีน้อยกว่าหลายเท่าตัว
• ไม่ผ่าเหล่า ทนต่อสารเคมี• มีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะ มีการต่อเชื้อเรื่อย ๆ
• การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปี• เก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (อายุเก็บสั้น)
• ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งใน และ ต่างประเทศ• ประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อมีการต่อเชื้อครั้งต่อไป

พิโก คืออะไร ?

 • ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีใหม่ที่ช่วยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมี
 • ประกอบด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติเอนไซม์และเมตาบอไลต์โมเลกุลขนาดเล็ก
 • ได้รับการรับรองด้านอินทรีย์และไม่ดัดแปลงพันธุกรรม

พิโก ทำอย่างไร ?

 • กระบวนการหมักที่ละเอียดอ่อนและเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ
 • ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นผงแห้งสีน้ำตาลอ่อน

พิโก ใช้งานอย่างไร ?

 • สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ควรผสมกับน้ำประปาที่อุณหภูมิ 30°C เป็นเวลา 12-24 ชั่วโมงในการเปิดใช้งานใหม่
 • นำไปใช้ในรูปของเหลวที่ความเข้มข้นที่เหมาะสม

ทำไมถึงมีเอกลักษณ์ ?

 • ความเร็วและประสิทธิภาพ
 • ทำงานกับสารอินทรีย์ในวงกว้าง
 • การใช้งานเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง
 • มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

โหมดการทำงาน

ในพื้นที่บำบัดของเสียเรามุ่งเน้นไปที่กลไกสามประการซึ่งแต่ละกลไกมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน:

 • เอนไซม์นอกเซลล์
 • เอนไซม์ภายในเซลล์
 • การเคลื่อนย้ายสายพันธุ์จุลินทรีย์

กลไกทั้งสามนี้รวมกันในองศาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเฉพาะของระบบชีวภาพเพื่อให้บรรลุประโยชน์หลายประการดังที่สรุปไว้ในภาพหน้าถัดไป

ในพืชไร่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าสิ่งมีชีวิตบาซิลลัสซับติลิสมีประโยชน์ต่อดินและพืช สายพันธุ์บาซิลลัสซับทิลิสที่มีอยู่ในกลุ่ม พิโก ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าแบคทีเรียบาซิลลัสอื่น ๆ สิ่งมีชีวิต พิโก ทำงานเพื่อเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินและร่วมกันปรับปรุงการมีสารอาหารเพิ่มการเจริญเติบโตของรากและห้ามการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่เป็นประโยชน์ ผลการศึกษาเหล่านี้นำเสนอโดย Helena Research และ Center for Applied Horticultural Research ในแคลิฟอร์เนียรวมถึงการใช้งานภาคสนามเชิงพาณิชย์หลายรายการโดยผู้ปลูกทั่วโลก

กลไกทั้งสามนี้รวมกันในการเปลี่ยนแปลงองศาเพื่อให้บรรลุประโยชน์หลายประการ

การรับรองอินทรีย์

กระทรวงเกษตรแห่งรัฐวอชิงตัน (WSDA) ได้รับรองผลิตภัณฑ์ พิโก หลายรายการว่าเป็นวัสดุอินทรีย์ การรับรองดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรอินทรีย์ทั่วสหรัฐอเมริกาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ พิโก เป็นปุ๋ยการปรับปรุงดินหรือตัวช่วยในการผลิตปศุสัตว์ การรับรองยังเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรแบบดั้งเดิมที่ต้องการลดการใช้วัสดุที่ไม่ใช่อินทรีย์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ EPA ในปัจจุบันที่ต้องลดการโหลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส รายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมดแสดงอยู่ด้านล่าง:
Product Name Material Type
Pico – Odor Extra Processing & Handling
Pico – Wastewater Treatment Processing & Handling
Pico – Crop Fertilizer & Soil Amendment
Pico – Hydroponic Fertilizer & Soil Amendment
Pico – AquaFarm Livestock Production Aid
โครงการอาหารอินทรีย์ WSDA ปกป้องผู้บริโภคและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ตาม WSDA โดยการรับรองความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ผ่านการกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และรับรองผู้ผลิตผู้แปรรูปและผู้จัดการอินทรีย์ การรับรองยังหมายความว่าผลิตภัณฑ์ พิโก ผลิตขึ้นโดยไม่ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) รังสีไอออไนซ์กากตะกอนน้ำเสียหรือวิธีการอื่น ๆ ที่เป็นข้อยกเว้น ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเราเชื่อว่ารูปแบบการออกฤทธิ์ที่โดดเด่นคือผ่านการเสริมทางชีวภาพ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการผลิตกุ้งแบบเข้มข้นควบคู่ไปกับประสิทธิภาพของสารเมตาโบไลต์ เช่น Pediocins ซึ่งยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค ที่ผลิตโดยแบคทีเรีย กรดแลคติก จากการศึกษาล่าสุดที่ Texas A&M University โดยดร. แอดดิสัน ลอว์เรนซ์ แสดงให้เห็นถึงผลที่ชัดเจนของเทคโนโลยี พิโก ในการปรับปรุงการเจริญเติบโตของกุ้งความสามารถในการอยู่รอดและการเปลี่ยนอาหาร ร่วมกับ ดร. ลอว์เรนซ์ นอกจากนี้ พิโก ยังได้พัฒนาวิธีการคัดกรองที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับการประเมินผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งแบบเข้มข้น

ทำไม พิโก จึงไม่เหมือนใคร ?

ความเร็วและประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี “พิโก” สร้างปฏิกิริยาทางชีวเคมีขั้นสูงซึ่งทำงานได้รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากกว่าทางเลือกอื่น ๆ เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเกมซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วทั้งในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์กับบริษัทชั้นนำในตลาด

สเปกตรัมกว้าง

เทคโนโลยี “พิโก” ประกอบด้วยไฮโดรไลซ์ ที่มีประสิทธิภาพ และ ออกซิไดซ์วัสดุอินทรีย์ที่ซับซ้อนหลากหลายชนิดให้เป็นวัสดุขนาดเล็กช่วยกำจัดของเสีย ลดกลิ่น และ สารอินทรีย์ระเหย ปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ การดูดซึมสารอาหารจากพืช

ฟังก์ชั่นกว้าง

เทคโนโลยี “พิโก” มีการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พืชไร่ การเกษตร สัตว์ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการของเสีย และ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

เงื่อนไขการใช้งานกว้าง

เทคโนโลยี “พิโก” ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งอุณหภูมิ ความเค็ม pH คลอรีน การปรากฏตัวของเชื้อโรค และ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

สิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยี “พิโก” ช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถเพิ่มผลลัพธ์สูงสุดในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Pico – Odor Extra 

กำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน น้ำมัน และของเสีย

ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดแบบแอโรบิคหน่วยลอยอากาศที่ละลายน้ำเครื่องแยกน้ำน้ำมันและถังดักไขมัน ใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็นที่ได้ผล อย่างรวดเร็วและย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ บำบัดและสิ่งปฏิกูลเพื่อช่วยแก้ปัญหาการบำบัดที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ เช่น กองขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูลอีกทั้งช่วย ขจัดคราบไขมัน และสามารถใช้บำบัด น้ำเสียจากอาคารที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นระบบเปิดได้เป็นอย่างดี

ใช้กับ:

 • พื้นโรงงานอุตสาหกรรม บ่อกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (น้ำเขียวเหนียวหนืด)
 • บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำที่มีสีน้ำเขียวเข้ม
 • บ่อดักไขมัน
 • บ่อดักอากาศ
 • ตลาดสด
 • อพาร์ทเม้นท์ คอนโด บ้านเช่า ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
 • ห้องส้วม ส้วมอืดตัน
 • โถปัสสาวะ และพื้นห้องน้ำ
 • ห้องครัว อ่างล้าง หรือท่อระบายน้ำอุดตันจากไขมัน
 • บ้าน/พรม/ที่นอน/ ช่องแอร์ ฯลฯ
 • สถานที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่น ฯลฯ

สิทธิประโยชน์:

 • ช่วยสลายไขมันน้ำมันและไขมัน (FOG)
 • ลดการผลิตและการจัดการกากตะกอน
 • เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน การหลีกเลี่ยงเงินทุน
 • ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • ลดความต้องการการเติมอากาศ ประหยัดพลังงาน
 • ลดไฮโดรเจนซัลไฟด์แอมโมเนียและไนเตรต
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่าง ๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นหืนเน่า เป็นต้น
 • ลดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่น อหิวาต์ (Vibrio cholerae), โรคท้องเสียท้องร่วง (E. coli,Salmonella), อาหารเป็นพิษ (Clostridium botulinum) รวมทั้งโรคร้ายหลายชนิด ที่มีอันตรายต่อชีวิต
 • ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัดหรือลดการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
  การใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นและน้ำเสีย
 • ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้น ในระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
 • ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งจากบ่อดักไขมัน ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (start up) และช่วยรองรับ shock load ได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยลดค่า บีโอดี BOD, COD ตะกอนแขวนลอย และค่าอื่นๆ ในน้ำเสีย
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด กำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ อย่างได้ผล
 • สร้างสรรค์สังคมลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง ลดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ,ดิน และสิ่งแวดล้อม

บ่อเกรอะ เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล ของแข็ง

Pico – Wastedwater Treatment

การบำบัดน้ำเสีย

เทคโนโลยี “พิโก” ช่วยให้อุตสาหกรรม และ รัฐบาลก้าวกระโดดแทนเทคโนโลยีการบำบัดแบบเดิมที่มีต้นทุนสูง และ ใช้เงินทุนมาก ลดกระบวนการทำงาน แล ะลดต้นทุนด้านพลังงานที่ต้องเสียในการเติมอากาศ อีกทั้งยังได้ค่าน้ำที่ได้มาตราฐาน ไม่มีกลิ่นรบกวนชุมชน ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด

ภาพรวมเทคโนโลยี

เทคโนโลยี “พิโก” เป็นกระบวนการหมักขั้นสูงที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะซึ่งสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงประกอบจากการผสมผสานของจุลินทรีย์เอนไซม์ และ ปัจจัยร่วมที่เป็นเอกลักษณ์ ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพแบบผสมนี้อยู่ร่วมกับชีววิทยาของน้ำเสียที่มีอยู่เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีในโรงบำบัดน้ำเสียทำให้กระบวนการทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยาพื้นเมืองเพียงอย่างเดียว

เทคโนโลยีนี้เร่งอัตราการออกซิเดชั่นของสารมลพิษอย่างรวดเร็วทำให้เป็นประโยชน์ต่อการบำบัดน้ำเสีย และ น้ำ เทคโนโลยีนี้เข้ากับสาขาวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่ที่เรียกว่าการแบ่งส่วนทางชีวภาพซึ่งถูกนำมาใช้ในโรงบำบัดน้ำเสียหลายแห่ง การแบ่งส่วนทางชีวภาพเป็นวิธีที่รวดเร็ว และ คุ้มค่าในการแก้ปัญหาการบำบัดน้ำเสียจำนวนมากซึ่งตามปกติแล้วจะแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มเงินทุนที่มีราคาแพง

เอกลักษณ์เฉพาะของเทคโนโลยี “พิโก” คือความสามารถในการปรับให้เข้ากับวัสดุพิมพ์ใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการไหลหรือการโหลดในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ และ เอนไซม์ทางเลือกจำนวนหนึ่งอาศัยสูตรทางวิศวกรรมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกระแสของเสีย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการกำหนดสูตร และ การทดลองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และ อาจไม่ได้ผลหากสารตั้งต้นเปลี่ยนไป

นอกจากนี้การบำบัดทางเคมีแบบดั้งเดิมจะส่งผลกระทบต่อส่วนประกอบที่ไม่ละลายน้ำของความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) เท่านั้น มักจำเป็นต้องป้อนสารเคมีออกซิแดนท์เช่น Hydrogen Peroxide หรือ Ferric Chloride เพื่อลด BOD ที่ละลายน้ำได้ เทคโนโลยี พิโก ปฏิบัติกับ BOD ทั้งส่วนที่ละลายน้ำ และ ไม่ละลายน้ำลดการใช้โพลีเมอร์ค่าธรรมเนียมการลาก และ การจัดการสารเคมีอันตราย

ใช้กับ:

 • น้ำเสียเทศบาล
 • บึง คลอง
 • น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

สิทธิประโยชน์:

 • ลดการผลิตและการจัดการกากตะกอน
 • เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน การหลีกเลี่ยงเงินทุน
 • ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • ลดการเติมอากาศ ประหยัดพลังงาน
 • ลดความต้องการสารเคมี
 • ปรับปรุงเสถียรภาพของพืช
 • ลดไฮโดรเจนซัลไฟด์แอมโมเนียและไนเตรต
 • ก่อนการปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อระบบการเก็บรวบรวม
 • ธรรมชาติ 100% และปลอดสารพิษ

Pico – Aqua Farm

ปรับปรุงคุณภาพน้ำ และ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Pico – Aqua Farm เป็นการผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของ โปรไบโอติก ที่ช่วยปรับปรุง และ รักษาคุณภาพน้ำโดยเร่งการกำจัดของเสียไนโตรเจน และ เพิ่มชีววิทยา “Pico – Aqua Farm” สนับสนุนประสิทธิภาพของสัตว์ที่ดีที่สุดในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งหมด

ใช้กับ:

 • การควบคุมสาหร่าย
 • การจัดการสารอาหาร
 • การควบคุมกลิ่น
 • สารเติมแต่งอาหารสัตว์ (ในประเทศที่ได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ)

สิทธิประโยชน์:

ปรับปรุงคุณภาพน้ำ:

 • วงจรไนโตรเจนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ปรับปรุงระดับ DO
 • ลดการสะสมของตะกอน
 • ลดความจำเป็นในการทำความสะอาดบ่อปรับปรุงก้นบ่อ

รองรับการผลิตที่เหมาะสมที่สุด:

 • อัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้น
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการป้อน (FCR)
 • ปรับปรุงอัตราการเติบโต
 • ปรับปรุงอัตราการรอดชีวิต
 • ขยายระยะเวลาการผลิต
 • ผลิตภัณฑ์นอกรสลดลง
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • ลดความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนน้ำและการเติมอากาศ
 • ลดความต้องการเครื่องย่อยกากตะกอน
 • ลดความจำเป็นในการปฏิเสธ
 • สามารถลดความต้องการยาปฏิชีวนะ
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ปริมาณการปล่อยน้ำลดลง
 • คุณภาพการปล่อยน้ำที่ดีที่สุด
 • ลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ความสำคัญของสภาพแวดล้อมของบ่อที่มั่นคงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่สามารถมองข้ามไปได้ ความเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีส่งผลเสียต่อผลผลิตอัตราการรอด และ รสชาติของอาหารทะเล

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเติบโตเร็วกว่าการผลิตอาหารในรูปแบบอื่น ๆ ปัจจุบันประมาณครึ่งหนึ่งของอาหารทะเลที่บริโภคทั่วโลกมาจากฟาร์ม และ ด้วยการคาดการณ์การบริโภคอาหารทะเลทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นสัดส่วนดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเทคโนโลยี “พิโก” ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตส่งผลให้มูลค่าพืชเพิ่มขึ้นอย่างมาก เทคโนโลยี “พิโก”  ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของฟาร์มด้วยการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

สิทธิประโยชน์:

 • ช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งไม่ปลดปล่อย แอมโมเนีย และ ก๊าซไข่เน่า ออกมาทําให้บ่อให้อากาศไม่เกิดกลิ่นเหม็น
 • ลดการให้อากาศที่เคยให้ปกติลงได้ จึงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของโรงงานลง ได้เป็นจํานวนมาก
 • คุณภาพของน้ำที่ได้ ช่วยลดค่า BOD COD PH ให้อยู่ในเกณฑ์ น้ำที่จะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำจะค่อนข้างมีสีเขียวเข้มไม่สามารถปล่อยได้ เพราะ มีการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมนน้ำเงินเป็นจํานวนมาก ซึ่งทางชีววิทยาถือเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศ มาเก็บในรูปแอมโมเนีย สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อายุสั้น เมื่อตายจะปลดปล่อยแอมโมเนียลงในน้ำทําให้ค่าความเป็นด่างของน้ำสูง และ สัตว์น้ำเสียชีวิต ซึ่งสามารถกําจัด และ ควบคุมสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินทําให้น้ำที่ผ่านการบําบัด แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน สามารถปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติได้

Pico – Agriculture
พิโก ชีวภัณฑ์ขั้นสูงเพื่อการเกษตร

จุดเด่น

 • ฟื้นฟูคุณภาพดิน ปรับสภาพดินก่อนเตรียมการเพาะปลูก เพิ่มคุณภาพดิน
 • กำจัดเชื้อโรคและโรคระบาดในดิน
 • กำจัดสารพิษ สารเคมี ได้มากถึง 12 ชนิด (มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ)
 • ฟื้นฟูสภาพต้นกล้า ต้นอ่อนก่อนนำไปปลูกในดิน
 • กระตุ้นการแตกรากอ่อน เร่งการเจริญเติบโต
 • เพิ่มความแข็งแรงให้แก่พืช เพิ่มความต้านทานโรคพืชต่างๆ
 • แก้ปัญหาหนอน และแมลงศัตรูพืช
 • ยับยั่งการฟักตัว และลอกคราบของแมลง ควบคุมกำจัดไข่ของแมลง ควบคุมการระบาดของแมลง และพาหะนำโรค (กำจัดไข่ยุง ไข่ผีเสื้อ ไข่แมลงวัน)
 • ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ปลดปล่อยธาตุอาหาร ให้พืชนำมาใช้ประโยชน์
 • กำจัดเชื้อโรค กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ
 • บำบัดแหล่งน้ำใช้ และน้ำทิ้งในการเพาะปลูก
 • สามารถใช้ทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยจุลินทรีย์น้ำ ปุ๋ยหมักหอม โดยน้ำหมักจะหอม ไม่เหม็นเน่า

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต
 • ลดการใช้สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืช
 • ความปลอดภัยสูง ทั้งผู้ปลูก และผู้บริโภค ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดการสะสมของสารพิษ สารเคมี ในดิน และแหล่งน้ำ
 • สามารถนำมาฉีดพ่นในระบบพ่นหมอกควบคุมเชื้อราในอากาศ
 • ควบคุม, ป้องกัน กำจัดโรครา และแบคทีเรียหลายชนิด
 • ควบคุมไข่หนอนแมลงศัตรูพืช ยับยั้งการลอกคราบแมลง
 • พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น ช่วยให้กระบวนการการเจริญเติบโตได้อย่าดีเยี่ยม
 • พืชผัก และผลผลิตที่ได้ จะปลอดสารพิษ
 • บำบัดน้ำดิบที่ใช้เพาะปลูก ย่อยตระกันในท่อน้ำ
 • แก้ปัญหาน้ำเสียลงแหล่งน้ำชุมชน
 • กำจัด ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

Pico – Agriculture

การบำบัดทางชีวภาพที่คุ้มค่า ช่วยเร่งกระบวนการฟื้นฟูทางชีวภาพโดยการกำจัดสิ่งต่าง ๆ

ธุรกิจเกษตร

เทคโนโลยี “พิโก” ช่วยให้เกษตรกรสามารถแก้ปัญหาการผลิตทางการเกษตรทั่วโลกได้อย่างยั่งยืน

พืชไร่

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาการผลิตอาหารทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความก้าวหน้าในด้านพืชไร่ อย่างไรก็ตามการผลิตอาหารยังคงต้องเพิ่มขึ้นมากถึง 100% ภายในปี 2593 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามรายงานของ UN

“พิโก” นำเสนอเทคโนโลยีที่ครอบคลุมซึ่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการเพิ่มบทบาทที่เป็นประโยชน์ของกิจกรรมของจุลินทรีย์ในการผลิตพืชเทคโนโลยี Pico ช่วยให้ผู้ปลูกเพิ่มผลผลิต และ เพิ่มการเก็บเกี่ยวต่อปี

ภาพรวมเทคโนโลยี

ระบบนิเวศการผลิตพืชมีกิจกรรมทางชีวเคมีจำนวนมากเป็นพิเศษ ดินหนึ่งกรัมอาจมีแบคทีเรียมากถึงสี่พันล้านตัวและเชื้อราหนึ่งล้านตัว สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทำซ้ำกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพอย่างต่อเนื่อง

สารเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมี พิโก มีประสิทธิภาพในหลายสภาวะเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีเหล่านี้ได้เร็วกว่าทางเลือกอื่นที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ผลประโยชน์ที่ผู้ปลูกได้สัมผัสรวมถึงผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและจำนวนพืชผลรวมที่เพิ่มขึ้นต่อปีจะเพิ่มโดยตรงในส่วนล่างของพวกเขา

การทดสอบที่ดำเนินการโดยผู้ปลูกผู้จัดจำหน่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันของรัฐต่างยอมรับว่าผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ พิโก ไม่ตรงกัน

Pico – Cooling Tower Bio Clean
นวัตกรรมจุลินทรีย์ทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์

จุดเด่นประสิทธิภาพของ Pico Cooling Tower Bio Clean

 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่างๆ และลดก๊าซพิษ พวกก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า, กลิ่นเหม็นหืน โดยการย่อยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,น้ำและก๊าซไนโตรเจน ซึ่งปราศจากกลิ่นเหม็น
 • ลดจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่นโรคอหิวาตกโรค, ท้องเสีย, ไทฟอยด์ ฯลฯ
 • ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัดหรือควบคุมการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
 • ลดการใช้สารเคมี, ยา ในการป้องกันและรักษา, ลดต้นทุนการผลิต กำไรมากขึ้น
 • ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้ และผู้บริโภค
 • ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งน้ำ

บริการของเรา และประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • กำจัดเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบ เชื้อ Legionella และ Shigella
 • สามารถฆ่า และย่อยสลายไบโอฟิล์ม (Biofilm) ที่ไปเกาะอยู่ตรง AHU
 • สามารถย่อยสลายแบคทีเรียกลุ่ม Fotosintesis แบคทีเรียสังเคราะห์แสง
 • กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และคราบเหนียวในระบบ
 • ย่อยสลายตะกรัน และตะกอนได้ในระบบ
 • น้ำในระบบจะใส และสะอาด
 • ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกวันใน Cooling Tower เพียงแค่เติมน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอ
 • ประหยัดค่าน้ำ
 • ช่วยทำให้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิดีขึ้น
 • AHU สามารถทำงานได้อย่างเต็มระบบ
 • ประหยัดค่าไฟฟ้า (20-30%)
 • การทำงานของเครื่องมือมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้นานขึ้น
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เคมีต่างๆ เช่น Phosphoric acid, alum (สารตกตะกอน)
 • ใช้แรงงานผู้ดูแลเพียง 1 คน
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับมตารฐานสากล มีใบรับรองจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ และทั่วโลก
 • มีความปลอดภัยสูง ต่อผู้ใช้งาน ผู้อยู่ในอาคาร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เป็นต้นแบบของอาคาร และองค์กร ที่ใส่ใจเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Pico – Crop

Pico – Crop เป็นปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารรองในพืชเพิ่มความแข็งแรงของพืชและกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน

สิทธิประโยชน์:

 • ปรับปรุงผลตอบแทน
 • ปรับปรุงความแข็งแรงของพืช
 • เพิ่มจำนวนพืชผลรวมต่อปี
 • เพิ่มความพร้อมของสารอาหารให้กับพืช
 • ช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน
 • เร่งการย่อยสลายกากพืช

Pico – Fruit & Vegetable Wash

Pico – Fruit & Vegetable Wash เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและปลอดภัยสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันในหลากหลายการใช้งาน

สิทธิประโยชน์:

 • เพิ่มอายุการเก็บรักษาเพื่อคงความสดใหม่
 • ลดสารเคมีตกค้าง
 • แก้ปัญหาน้ำยางกล้วยและขี้ผึ้งบนผลิตผล
 • ลดสารเคมีอันตรายที่ใช้ในการซักผ้า
 • ลดกลิ่นจากน้ำล้าง
 • ปรับปรุงคุณภาพน้ำล้าง
 • ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง
 • ลดการใช้น้ำ
 • ประหยัดเวลาคนที่ใช้ในการทำความสะอาด

ลูกค้าบางส่วนของเรา

Research and Certificate