SERVICE AND SOLUTIONS

บ้านเรือน (House)

ผลลัพธ์จากบริการของเรา

ป้องกันปัญหาการร้องเรียน ดับกลิ่นจากบ่อขยะ รถขนขยะ สร้างบรรยากาศที่ดีในชุมชน

เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในชุมชน รวมถึงป้องกันปัญหาที่จอาจะเกิดขึ้น ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าแนะนำวิธีการ และทำงานร่วมกัน ในการดูแลบำบัดบ่อขยะ รถขยะ ให้ไร้กลิ่น ไร้ข้อร้องเรียนจากชุมชนที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
สีของน้ำชะขยะ ก่อนและหลังบำบัด ก่อนปล่อยออกสู่ลำลางสารธณะ แก้ปัญหาเรื่องการร้องเรียนจากชุมชน

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อสินค้า

สนใจสมัครตัวแทนจำหน่าย