PICO ALIVE ให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นวัตกรรมจุลินทรีย์ พิโก อไลฟ์ สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นภายใน 1 นาที ย่อยสลายไขมัน ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล  บำบัดน้ำเสีย ช่วยแก้ปัญหาค่าน้ำ BOD COD FOG TSS TKN บำบัดน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและให้บริการครบวงจร One Stop Service อีกทั้งยังผลิตและจัดจำหน่ายจุลินทรีย์ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ  ได้รับใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำต่างๆมากมาย มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากกว่า 20,000 บริษัท

OUR CUSTOMERS

นวัตกรรมจุลินทรีย์ชีวภาพ กำจัดกลิ่นภายใน 1 นาที ดีและแตกต่างอย่างไร

ผลลัพธ์จากการใช้งานจริง

ปัญหาห้องน้ำเหม็น กลิ่นเหม็นย้อนท่อ

โถปัสสาวะชาย

ประสิทธิภาพการย่อยสลายสิ่งปฏิกูล กากตะกอน - บ่อเกรอะ

ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นเหม็นใน 1 นาที ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยการย่อยสลายจะสามารถย่อยสลายไขมัน และสิ่งปฏิกูล ให้กลายเป็น End Products (ย่อยสลายจนกลายเป็นก๊าชลอยขึ้นอากาศ ลดปริมาณไขมันและการตกตะกอนในระบบ ลดปัญหาการนำตะกอนไปกำจัดทิ้ง)

ประสิทธิภาพย่อยสลายไขมัน - บ่อดักไขมัน แก้ปัญหาท่ออุดตัน

ตลาดสด ตลาดศูนย์อาหาร

กำจัดกลิ่นเหม็น ย่อยสลายไขมัน แก้ปัญหาท่อไขมันอุดตัน ปัญหาแมลงวัน แมลงสาป ปัญหาขยะเหม็นเน่า แก้ค่าน้ำ BOD COD FOG SS TKN ให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยน้ำออกสู่ท่อน้ำสาธารณะ

โรงขยะ รถขนขยะ

สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นได้อย่างยั่งยืน แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน ลดการการร้องเรียน ของโรงงานขยะ และรถขนขยะ อีกทั้งเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน

ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์ชีวภาพขั้นสูง กำจัดกลิ่นได้ภายใน 1 นาที ประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายไขมัน น้ำมัน ลดค่า (FOG) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ลดค่า BOD, COD, SS, ตะกอนแขวนลอยและค่าอื่นๆ ในน้ำเสีย ช่วยลดปริมาณกากตะกอน(Sludge) และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการกากตะกอน อีกทั้ง ลดระยะเวลาในการเริ่มระบบ(Start up) และช่วยรองรับ Shock load ได้เป็นอย่างดี

ก่อนใช้

หลังใช้

บ่อปลา หรือฟาร์มสัตว์น้ำ

กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่าง ๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นหืนเน่า แก้ปัญหาสาหร่ายบลูม สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน แพลงตอนพิษ เร่งการย่อยสลายอินทรีย์สาร ของเสีย ย่อยสลายขี้ปลา กำจัดโคลนเลน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

การบำบัดบึง บำบัดคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ

ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฏหมายกำหนด

จุลินทรีย์ ที่ผลิตจากชีวภาพ ทำจากธรรมชาติ  ไม่มีสารเคมีเจือปน  ไม่มีกลุ่มสารจับตะกอน, กลุ่มสารตกตะกอน, สารประเภทกลุ่มโพลีเมอร์, กลุ่มสารส้ม, กลุ่มยาปราบศัตรูพืช, กลุ่มยาฆ่าแมลง, กลุ่มยาปฏิชีวนะ   ลักษณะเป็นสารชีวภาพเท่านั้น สามารถบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย น้ำเน่าให้มีมาตรฐานเข้าเกณฑ์ที่กำหนด  และสามารถลดกากตะกอนที่ตกค้างในระบบได้อย่างดี มีผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์

ตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์ค่าน้ำ ก่อนใช้และหลังใช้

รายงานผลตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำ ก่อนใช้

รายงานผลตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำ หลังใช้

ตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์ค่าน้ำ ก่อนใช้และหลังใช้

รายงานผลตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำ ก่อนใช้

รายงานผลตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำ หลังใช้

ตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์ค่าน้ำ ก่อนใช้และหลังใช้

รายงานผลตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำ ก่อนใช้

รายงานผลตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำ หลังใช้

OUR PRODUCTS

RESEARCH AND CERTIFICATE

การรับรองมาตรฐานและความปลอดภัย
อันดับ 1 ของโลก