ผลิตภัณฑ์ของเรา

Odor Extra

กำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน

Bio Ball

กำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน

Bio Cat

จุลินทรีย์ผสมทรายแมว กำจัดกลิ่น

Wastedwater Treatment

บำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายไขมัน

Cooling Tower

ทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์

Agriculture

ชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร

ลูกค้าบางส่วนของเรา

Research and Certificate