บริการของเรา

 • บริการแก้ไขค่าคุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
  • BOD
  • COD
  • FOG
  • TSS
  • TDS
  • และอื่นๆ
 • บริการแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเกราะ บ่อดักไขมัน
 • บริการแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน กำจัดไขมันในท่อ
 • บริการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น กลิ่นเน่า กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกร้าน
 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • ดูแล และให้การบริการทั้งก่อนการขาย และติดตามผลลัพธ์

ผลลัพธ์จากบริการของเรา

ช่วยย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมัน

ผลลัพธ์จากการใช้บริการของเรา

ไขมันในบ่อไขมันใต้อ่างล้างจานลดลงอย่างเห็นได้ชัด กลิ่นเหม็นหายไป

ก่อนใช้บริการ

หลังใช้บริการ

ผลลัพธ์จากบริการของเรา

ช่วยย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมัน

ผลลัพธ์แก้ปัญหาค่าคุณภาพน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน ให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ก่อนการบำบัด  – ค่า COD, FOG, TSS สูงเกินมาตรฐานของทางราชการ

หลังการบำบัด –  ค่า FOG และ TSS ลดลงอย่างชัดเจน หลังจากบำบัดเพียง 20 วัน

ลูกค้าของเรา

ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยชั้นนำ