บริการของเรา

  • บริการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย บึง หนอง คลอง
  • บริการแก้ไขปัญหาสาหร่ายสีเขียว ต้นเหตุของน้ำเสีย ส่งกลิ่นเน่าเหม็น กระทบต่อชุมชน ต่อสัตว์น้ำ
  • บริการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • ดูแล และให้การบริการทั้งก่อนการขาย และติดตามผลลัพธ์

โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคาม รักษ์น้ำ(คลองสมถวิล) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการบำบัดบึงหนองโคตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่ 800 ไร่

โครงการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำหนองโดนแน จังหวัดสุรินทร์

โครงการคืนน้ำใสให้หนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ. จ.อุดรธานี

โครงการบำบัดน้ำ "สวนสาธารณะหนองบึก" เปรียบเทียบหลังบำบัดภายใน 3 วัน

โครงการบำบัดคลองเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลงานของเรา

บำบัดน้ำเสียในบึงที่มีสาหร่ายและตะใคร่น้ำ ที่เป็นสาเหตุของน้ำเสีย

ค่าน้ำก่อนบำบัด

ค่าน้ำหลังบำบัด

ลูกค้าของเรา

ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยชั้นนำ