ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ช่วยเร่งการย่อยสลายของเสีย โคลนเลนก้นบ่อ ก้นบ่อไม่เน่าเสีย บ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา และสัตว์น้ำ
  • ช่วยบำบัดน้ำ ควบคุมคุณภาพน้ำให้สมดุลไม่เหนียวหนืดทำให้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน, แพลงตอนพิษถูกกำจัดลดลงไป  
  • กำจัดแอมโมเนีย ไนไตรท ไฮโดรเจนซัลไฟด์  ที่เป็นพิษได้อย่างรวดเร็ว สัตว์น้ำไม่เครียด
  • ลดการระบาดจากโรคไวรัส, กำจัดแบคทีเรียโรคติดเชื้อในลำไส้ และตับ,
  • โรคขี้ขาว, โรคเรืองแสง ,ลดการตายของสัตว์น้ำ
  • ลดกลิ่นสาบโคลนในตัว กุ้ง,ปลา,กบ, ตะพาบ เวลาจับขาย
  • ลดการใช้ยาฆ่าเชื้อ และยาปฏิชีวนะ ในช่วงเตรียมบ่อ และระหว่างเลี้ยง
  • บ่อเลี้ยงปลา, กบ, ตะพาบน้ำ ช่วยรักษาแผล, ตัวเปื่อย และกกหูบวม อีกทั้งลดกลิ่นสาปโคลนในตัวสัตว์ เพราะสามารถกำจัดกลิ่นในขี้เลนได้
  • ช่วยปรับสีน้ำให้นิ่งสวย และควบคุมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในรอบวัน
  • ใช้ง่ายและสะดวก ใช้ได้ดีทั้งในน้ำจืด และน้ำเค็ม

ผลงานของเรา

ฃเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไรให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ

นวัตกรรมพิโกอะไลฟ์สามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา ให้น้ำมีคุณภาพที่ดี เสมือเป็นบ่อใหม่อยู่เสมอส่งผลให้คุณภาพของสัตว์น้ำในบ่อดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดปัญหารุนแรงของโรคที่เกิดจากไวรัสในบ่อน้ำได้ดี เป็นการลดอัตราการสูยเสีย ลดต้นทุนการดูแล เพิ่มผลผลิต และเพิ่มกำไรให้กับผู้เลี้ยง

ลูกค้าของเรา

ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยชั้นนำ