บริการของเรา

 • บริการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ฟื้นฟู ปรับปรุงดินเพื่อการเพาะปลูก
 • บริการแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในดิน
 • บริการปรับภาพดินก่อนเตรียมการเพาะปลูก
 • บริการกำจัดเชื้อโรคในดิน เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
 • ดูแล และให้การบริการทั้งก่อนการขาย และติดตามผลลัพธ์
 • ฟื้นฟูคุณภาพดิน ปรับสภาพดินก่อนเตรียมการเพาะปลูก เพิ่มคุณภาพดิน
 • กำจัดเชื้อโรคและโรคระบาดในดิน
 • กำจัดสารพิษ สารเคมี ได้มากถึง 12 ชนิด (มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ)
 • ฟื้นฟูสภาพต้นกล้า ต้นอ่อนก่อนนำไปปลูกในดิน
 • กระตุ้นการแตกรากอ่อน เร่งการเจริญเติบโต
 • เพิ่มความแข็งแรงให้แก่พืช เพิ่มความต้านทานโรคพืชต่างๆ
 • แก้ปัญหาหนอน และแมลงศัตรูพืช
 • ยับยั่งการฟักตัว และลอกคราบของแมลง ควบคุมกำจัดไข่ของแมลง ควบคุมการระบาดของแมลง และพาหะนำโรค (กำจัดไข่ยุง ไข่ผีเสื้อ ไข่แมลงวัน)
 • ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ปลดปล่อยธาตุอาหาร ให้พืชนำมาใช้ประโยชน์
 • กำจัดเชื้อโรค กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ
 • บำบัดแหล่งน้ำใช้ และน้ำทิ้งในการเพาะปลูก
 • สามารถใช้ทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยจุลินทรีย์น้ำ ปุ๋ยหมักหอม โดยน้ำหมักจะหอม ไม่เหม็นเน่า

ผลลัพธ์การบริการของเรา

ฟื้นฟูปรับปรุงดิน ให้สามารถกลับมาเพาะปลูกได้อีกครั้ง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต
 • ลดการใช้สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืช
 • ความปลอดภัยสูง ทั้งผู้ปลูก และผู้บริโภค ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดการสะสมของสารพิษ สารเคมี ในดิน และแหล่งน้ำ
 • สามารถนำมาฉีดพ่นในระบบพ่นหมอกควบคุมเชื้อราในอากาศ
 • ควบคุม, ป้องกัน กำจัดโรครา และแบคทีเรียหลายชนิด
 • ควบคุมไข่หนอนแมลงศัตรูพืช ยับยั้งการลอกคราบแมลง
 • พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น ช่วยให้กระบวนการการเจริญเติบโตได้อย่าดีเยี่ยม
 • พืชผัก และผลผลิตที่ได้ จะปลอดสารพิษ
 • บำบัดน้ำดิบที่ใช้เพาะปลูก ย่อยตระกันในท่อน้ำ
 • แก้ปัญหาน้ำเสียลงแหล่งน้ำชุมชน
 • กำจัด ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ปัญหาโรคพืชต่างๆที่เกษตรกรต้องพบเจอ

 • โรคใบจุด
 • โรคราสนิม
 • โรครากเน่าดำ
 • โรครากและโคนเน่า
 • โรคเหี่ยวเขียว
 • โรคโคนต้นเน่าคอดิน
 • โรคสะเก็ดดำ
 • โรคแอนแทรคโนส
 • โรคเหี่ยวเหลือง
 • โรคใบจุด
 • โรคใบไหม้,ใบติด,ใบร่วง
 • โรคเน่าเละ ผลเน่า
 • โรคแคงเกอร์
 • โรคราแป้ง

ประเภทการเพาะปลูกที่เหมาะกับการใช้งาน

 • ผัก (คะน้า กะหล่ำ ลุ้ย ขึ้นฉ่าย กวางตุ้ง ผักไฮโรโปนิค ผักออแกนิค ฯลฯ)
 • พืชไร่ (ข้าว ข้าวโพด ยาสูบ อ้อย สัปปะรด ฯลฯ)
 • สวนผลไม้ (ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด สละ ส้ม มะนาว ทุเรียน เงาะ มะละกอ สตอร์เบอรี่ องุ่น มะม่วง ชมพู น้อยหน่า กล้วย)
 • พืชตระกูลแตง (เมลอน แตงโม แตงกวา แตงร้าน มะระ ฟักทอง ฯลฯ)
 • พืชหัว (มันฝรั่ง มันเทศ เผือก หอม กระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ)
 • พืชตระกูลถั่ว (ถั่วต่างๆ ถั่วลันเตา ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ฯลฯ)
 • พริก (พริกหวาน พริกชี้ฟ้า ฯลฯ)
 • สวนยาง สวนปาล์มน้ำมัน
 • ไม้ตัดดอก / ไม้กระถาง
 • นาข้าว

จุดเด่นของ Pico Agriculture

 • ชีวภัณฑ์สายพันธุ์พิเศษที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 • ฟื้นฟูคุณภาพดิน ปรับสภาพดินก่อนเตรียมการเพาะปลูกเพิ่มคุณภาพดิน
 • กำจัดเชื้อโรคและโรคระบาดในดิน
 • กำจัดสารพิษ สารเคมี ได้มากถึง 12 ชนิด (มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ)
 • ฟื้นฟูสภาพต้นกล้า ต้นอ่อนก่อนนำไปปลูกในดิน
 • กระตุ้นการแตกรากอ่อนเร่งการเจริญเติบโต
 • เพิ่มความแข็งแรงให้แก่พืช เพิ่มความต้านทานโรคพืชต่าง ๆ
 • แก่ปัญหาหนอน และแมลงศัตรูพืช
 • ยับยั้งการฟักตัว และลอกคราบของแมลง ควบคุมกาจัดไข่ของแมลง ควบคุมการระบาดของแมลง และพาหะนำโรค (กำจัดไข่ยุง ไข่ผีเสื้อ ไข่แมลงวัน)
 • ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ปลดปล่อยธาตุอาหาร ให้พืชนำมาใช้ประโยชน์
 • กำจัดเชื้อโรค กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ
 • บำบัดแหล่งน้ำใช้ และน้ำทิ้งในการเพาะปลูก
 • สามารถใช้ททำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยจุลินทรีย์น้ำปุ๋ยหมักหอม โดยน้ำหมักจะหอม ไม่เหม็นเน่า
 • เพิ่มการสังเคราะห์แสง สะสมอาหาร เร่งการเจริญ เร่งแตกใบอ่อน เร่งการติดดอกติดผล เร่งการเลื้อยของเถา และ เก็บเกี่ยวได้นานขึ้น
 • ช่วยผสมเกสร ป้องกันดอกผลร่วง เพิ่มขนาดผล เพิ่มผลผลิต ผลผลิตมีคุณภาพ รสชาติดี กรอบอร่อย เก็บไว้ได้นาน
 • ช่วยย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เร็วขึ้น
 • ฉีดพนก่อนเก็บ 3 วัน ผลผลิตเหี่ยวช้าลง ไม่เสียน้ำหนักช่วงขนส่ง
 • ช่วยฟื้นฟูสภาพต้นทรุดโทรม เร่งดูดซึมปุ๋ย, ธาตุอาหารมากขึ้น พืชสมบูรณ์แข็งแรง ทนแล้ง ทนทานต่อโรคและแมลง
 • เพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้แก่ดิน ปรับสร้างความสมดุล ผลิตสารชีวนะ ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่ก่อให้โรคหลายชนิด
 • การฉีดพนเป็นประจำ ลดการฟักตัวของหนอน ลดการระบาดและควบคุมหนอนชอนใบ หนอนใยผัก หนอนคืบกะหล่า
 • การใช้ในนาข้าว ช่วยลดการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั๊น ต้นข้าวแข็งแรง ใบตั้งชัน แตกกอดี รวงข้าวมีน้ำหนักมากขึ้น ป้องกนเมล็ดร่อง เมล็ดลีบ

ช่วยฟื้นฟูสภาพทรุดโทรมของต้นกล้าพืช และกำจัดเชื้อโรคในดิน

ใช้สำหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ส้ม, ทุเรียน, พริก, มะเขือ, มัน, แตง ฯลฯ พิโก อไลฟ์ มีคุณสมบัติ ในการกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย / รา ในดิน เช่น โรคโคนเน่า, รากเน่า, โรคเหี่ยว, ยุบตาย, ต้นกล้าเน่า ฯลฯ ใช้ในการเตรียมดินแปลงปลูก โดยผสม 1 กก. ต่อ น้ำ 3,000 ลิตร ราดรดในแปลงปลูกพืช 2ไร่ เดือนละครั้ง (เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรเพิ่มอินทรียวัตถุ หรือปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ลงในแปลงปลูก อย่างน้อย 2-3 ตันต่อไร่)

ใช้ทำปุ๋ยหมักเชื้อปฏิปักษ์

โดยกองเศษวัชพืช, วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร, ตะกอนอินทรียวัตถุของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารต่าง ๆ มาหมักเป็นปุ๋ยหมักหอม โดยไม่ต้องกลับกอง ใช้ 1000 กรัม ต่อเศษวัสดุ 2,000 กก. (ควรเติม ปุ๋ยยูเรีย 2 kg, หินฟอสเฟต 10 kg)

ลูกค้าของเรา

ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยชั้นนำ