ลดราคา!

Bio Max Odor Extra หัวเชื้อจุลินทรีย์ กำจัดกลิ่นเหม็น ใน 1 นาที (1 ซอง)

฿450.00

ขนาด 100 กรัม

มีสินค้า

รหัสสินค้า: PI0001 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิโก จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน บำบัดน้ำเสีย

กลิ่นหายทันใจ สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็นที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว และย่อยสลายสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบบำบัดและสิ่งปฏิกูล เพื่อช่วยแก้ปัญหาการบำบัดที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ เช่น กองขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล อีกทั้งช่วย ขจัดคราบไขมัน และสามารถใช้บำบัด น้ำเสียจากอาคารที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นระบบเปิดได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ PICO Odor ได้รับการยอมรับว่าสามารถกำจัดกลิ่นให้หายได้ภายในทันที กลิ่นหายทันใจ  สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับมาตรฐานระดับสากลใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ และเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม นิคมอุตสาหกรรม  บ้านพักอาศัย ห้องน้ำ  ท่อเดรน ห้องครัว ร้านอาหาร บ่อขยะ ถังขยะ บ่อดักไขมัน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กำจัดกลิ่นมูลสัตว์ต่าง ๆ

การวิจัยและพัฒนา

ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานวิจัยในส่วนที่เป็นการวิจัยประยุกต์ร่วมกับภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี่การเกษตร ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีทิศทางการวิจัยที่นำไปสู่การพึ่งตนเองที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549)

คุณสมบัติและลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์

ผงจุลินทรีย์ PICO ต้นแบบที่ผลิตขึ้นมาอยู่ในรูปของผง ที่ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์หลัก
7 ชนิด ที่ประกอบไปด้วย Lactic Acid Bacteria(LAB) 3 ชนิด Bacillus Bacteria 1 ชนิด  และ ยีสต์ 3 ชนิด คือ

1. Pediococcus acidilactici (LAB)3.0 x 10 cfu/g
2. Pediococcus pentosaceus (LAB)4.0 x 10 cfu/g
3. Leuconostoc mesenteriodes (LAB)4.0 x 10 cfu/g
4. Bacillus amyloliquefaciens6.0 x 10 cfu/g
5. Pichia farinosa5.0 x 10 cfu/g
6. Dekkera anomala3.0 x 10 cfu/g
7. Dekkera bruxellensis3.0 x 10 cfu/g

 

เทคนิคการผลิต

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้ง 7 ชนิดดังกล่าวนี้ อยู่รวมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน(Symbiosis) โดยมีธัญญพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตหลายชนิด เช่น แป้งข้าว รำสกัด จมูกข้าวสาลี กากถั่วเหลือง และหางนมผง เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปเลี้ยงเชื้อ จนได้ปริมาณและความเข้มข้นที่ต้องการ หลัง จากนั้นจึงนำไปทำแห้ง โดยวิธี Freeze Dry เพื่อให้เชื้อหยุดการเจริญเติบโต อีกทั้งช่วยป้องกันสารอินทรีย์ต่างๆที่ผลิตขึ้นมา เช่น เอ็นไซม์ กรดอินทรีย์ ไวตามินไม่ให้ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพไปเหมือนการทำให้แห้งด้วยความร้อนสูง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ ผงจุลินทรีย์PICO มีประสิทธิภาพสูง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติพื้นฐาน

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้ง 7 ชนิดดังกล่าวนี้ อยู่รวมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน(Symbiosis) โดยมีธัญญพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตหลายชนิด เช่น แป้งข้าว รำสกัด จมูกข้าวสาลี กากถั่วเหลือง และหางนมผง เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปเลี้ยงเชื้อ จนได้ปริมาณและความเข้มข้นที่ต้องการ หลัง จากนั้นจึงนำไปทำแห้ง โดยวิธี Freeze Dry เพื่อให้เชื้อหยุดการเจริญเติบโต อีกทั้งช่วยป้องกันสารอินทรีย์ต่างๆที่ผลิตขึ้นมา เช่น เอ็นไซม์ กรดอินทรีย์ ไวตามินไม่ให้ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพไปเหมือนการทำให้แห้งด้วยความร้อนสูง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ ผงจุลินทรีย์PICO มีประสิทธิภาพสูง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

 1. ลักษณะทางกายภาพ : เป็นผงสีน้ำตาลอ่อน ประกอบด้วยเซลแห้งที่มีชีวิต เจริญอยู่บนอาหาร เลี้ยงเชื้อ ที่มีขนาดสม่ำเสมอ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 100 เม็ด
 2. ขนาดของจุลินทรีย์ : มีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
  1. กลุ่มแบคทีเรีย LAB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 – 50 ไมครอน
  2. กลุ่มแบคทีเรีย Bacillus ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 – 80 ไมครอน
  3. กลุ่มยีสต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 – 400 ไมครอน
 3. ช่วงอุณหภูมิที่สามารถทำงานได้ : 0 ถึง 65 องศาเซลเซียส
 4. ช่วงความเค็มที่สามารถทนได้ : 0 – 65 ppt.
 5. ช่วงความเป็นกรดด่างที่สามารถทำงานได้ : pH 1.5 – 9.6
 6. สามารถทนยาฆ่าเชื้อได้ : 30 ppm
 7. สามารถทนโลหะหนัก (คอปเปอร์) ได้ : 5 ppm

ลักษณะการทำงานของจุลินทรีย์แต่ละชนิด

1. Pediococcus acidilactici

เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria ที่ย่อยสารอินทรีย์ที่เป็นกรดแลคติก เป็นหลัก (Homofermentator) อีกทั้งผลิตสารโพลี่เปปไตท์ Bacteriocins(สารปฏิชีวนะที่ผลิตจากแบคทีเรีย) ที่เรียกว่า Pediocins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Gram Negative Bacteria)ได้หลายชนิด เช่น Salmonella sp., E. coli, Pseudomonas sp., Vibrio cholerae เป็นต้น และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก(Gram positive Bacteria) หลายชนิดเช่น Clostridium perfiengens, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนและสัตว์

2. Pediococcus pentosaceus

เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria ที่มักพบในทางเดินอาหาร ลำไส้ใหญ่ สามารถย่อยสารอินทรีย์ เป็น Lactic Acidอีกทั้งผลิตสารโพลี่เปปไตท์ Bacteriocins (สารปฏิชีวนะที่ผลิตจากแบคทีเรีย) ที่เรียกว่า Pediocins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ(Gram Negative Bacteria)ได้หลายชนิด เช่น Salmonella sp., E. coli, Pseudomonas sp., Vibrio cholerae เป็นต้น และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก(Gram positive Bacteria) หลายชนิดเช่น Clostridium perfiengens, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens เป็นต้นที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนและสัตว์ และยังผลิตไวตามินบี หลายชนิด

3. Leuconostoc mesenteroides

ผลิตกรดแลคติคและสารชีวนะ Bacteriocin ชื่อ Nisins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ และแกรมบวกที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ได้หลายชนิด ซึ่งทาง USFDA อนุญาตให้ใช้ Nisins และ Pediocins ในอาหารได้

4. Bacillus amyloliquefaciens

เป็น แบคทีเรียที่สามารถผลิตสารโพลี่เปปไตท์ ชื่อ Iturins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา(Antifungal Agent) อีกทั้งผลิตเอ็นไซม์ได้ดีหลายชนิด เช่น Lipase, Amylase, Sucrase Protease, Peptidase ฯลฯ

5. Pichia farinosa

เป็นยีสต์ที่ไม่ค่อยพบในธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถผลิตสารโพลี่เปปไตท์ Killer Toxins: Yeast Antimicrobial Proteins (ยีสต์ที่ผลิต KillerToxinsได้ในธรรมชาติ พบเพียง 5 ชนิด จากยีสต์สองหมื่นกว่าชนิด) สาร Killer Toxins จะทำปฏิกิริยากับ Toxins ต่างๆ ที่ผลิตจากแบคทีเรีย หรือ เชื้อรา เช่น อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxins), ไมโครท็อกซิน (Mycotoxins) และExotoxins ให้หมดสภาพความเป็นพิษ(Denatured)

6. Dekkera anomala

เป็นยีสต์ที่ในวงการหมักเบียร์ เรียกว่า Spoiling Beer Yeast เพราะยีสต์ชนิดนี้จะย่อยแป้ง และน้ำตาล เปลี่ยนเป็น กรดน้ำส้มสายชู โดยไม่เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ และยังสามารถผลิตเอ็นไซม์หลายชนิด เช่น Cellulase, Lignase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase, Cellubioase, Amylase, Arabinase ฯลฯ

7. Dekkera bruxellensis

ยีสต์ที่ย่อย เยื่อใย, แป้ง,น้ำตาล เป็น กรดน้ำส้ม และผลิตเอ็นไซม์หลายชนิด เช่น Cellulase, Sucrase, Pectinase, Lignase, Amylase, Hemicellulase, Xylanase etc.

ประสิทธิภาพของ ผงจุลินทรีย์ PICO

 1. กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่างๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซ
 2. แอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นหืนเน่า เป็นต้น
 3. ลดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่น อหิวาต์ (Vibrio cholerae), โรคท้องเสียท้องร่วง ( coli,
 4. Salmonella), อาหารเป็นพิษ (Clostridium botulinum) รวมทั้งโรคร้ายหลายชนิด ที่มีอันตรายต่อชีวิต
 5. ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 6. กำจัดหรือลดการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำ
 7. ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
 8. การใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นและน้ำเสีย
 9. ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้น ในระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
 10. ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งจากบ่อดักไขมัน ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 11. ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ(start up) และช่วยรองรับ shock load ได้เป็นอย่างดี
 12. ช่วยลดค่า บีโอดี ตะกอนแขวนลอย และค่าอื่นๆในน้ำเสีย
 13. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด กำจัดเชื้อโรคต่างๆ อย่างได้ผล
 14. สร้างสรรค์สังคมลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง ลดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ,ดิน และ
 15. สิ่งแวดล้อม

ผงจุลินทรีย์ PICO

จุลินทรีย์อื่นๆ

1. ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 7 ชนิด

1. จุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด

2. อยู่ในรูปเซลแห้งที่มีชีวิต ทำงานทันที 

2..อยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์ ต้องเพาะ12-24 ชม.

3. ระบุความเข้มข้นได้

    (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 cfu)

3. ไม่ระบุความเข้มข้น หรือต่อกรัม มีน้อยกว่า

    หลายเท่าตัว

4. ไม่ผ่าเหล่า

4. มีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะมีการต่อเชื้อเรื่อยๆ

5. การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ)            

    มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปี

5. เก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (อายุเก็บสั้น)

6. ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการ

    ทดลองทั้งในและต่างประเทศ

6. ประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการต่อเชื้อ

    ครั้งต่อไป   

7. มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม

7. ไม่รับรองความปลอดภัย

8. ราคาถูกกว่า เมื่อคิดต่อหน่วยการใช้

8. ราคาต่อ กก.อาจจะถูก แต่คิดต่อการใช้แพงกว่า

รายละเอียดในการใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO สามารถแบ่งกลุ่มการใช้งาน ดังนี้

1. การใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO ในงานเทศบาล สถานที่สาธารณะ สวนสัตว์ ฯลฯ

กำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะที่มีแมลงวันตอม, กลิ่นในตลาดสด, ถังขยะ, ห้องน้ำสาธารณะรถขนขยะ, ที่กลบฝังขยะ, ท่อระบายน้ำ

ใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 2,000-3,000 ลิตร ฉีดพ่นต่อพื้นที่ 1,000 ตรม. หรือปริมาณขยะ 50 ตัน ฉีดพ่นเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว และหมดกลิ่นนาน อีกทั้ง ลดการวางไข่, ควบคุมการฟักตัวของไข่แมลงวัน และเมื่อตัวหนอนเข้าเป็นดักแด้จะตายคาดักแด้ ไม่ออกเป็นตัวแก่ ควรฉีดเป็นประจำทุกๆ วัน

การใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO ในงานเทศบาล สถานที่สาธารณะ สวนสัตว์ ฯลฯ
กำจัดกลิ่นเหม็นจากขยะที่มีแมลงวันตอม, กลิ่นในตลาดสด, ถังขยะ, ห้องน้ำสาธารณะรถขนขยะ, ที่กลบฝังขยะ, ท่อระบายน้ำ

2. การใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO ในบ้านพักอาศัย ร้านอาหาร อาคารชุด โรงแรม ฯลฯ

2.1 กำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดในห้องส้วม ส้วมอืดตัน

ใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO 100 กรัม เทใส่โถส้วมแล้วราดน้ำตาม กลิ่นเหม็นและอาการอืดตัน จะหายไป ภายใน 2–3 วัน อีกทั้งช่วยประหยัดเงินโดยหมดปัญหาการดูดส้วมเต็ม ควรใช้เป็นประจำทุก 30 วัน

2.2 กำจัดกลิ่นเหม็นในโถปัสสาวะ และพื้นห้องน้ำ

ใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO อัตรา 10 กรัมหรือ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 10–20 ลิตร ตักน้ำจุลินทรีย์ประมาณ 100 ซี.ซี. ราดให้ทั่วโถปัสสาวะ กลิ่นปัสสาวะจะหายไปภายใน 1-2 นาที และใช้ไม้ถูพื้นชุบน้ำจุลินทรีย์ ถูพื้น
ถูตามซอก และมุมที่มีกลิ่น โดยไม่ต้องใช้น้ำยาดับกลิ่น กลิ่นไม่พึงประสงค์จะหายไปเป็นเวลาหลายชั่วโมง(ควรใช้เมื่อมีกลิ่น หรือ เป็นประจำทุกๆ 1–3 วัน)


2.3 ดับกลิ่นเหม็นหืนจากห้องครัว อ่างล้าง หรือท่อระบายน้ำอุดตันจากไขมัน

ใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO 10 กรัมหรือ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำพอประมาณ เทราดลงในท่อหลังเลิกใช้งาน กลิ่นเหม็นจะหายไป การอุดตันจะค่อยๆดีขึ้น จากนั้นใช้ซ้ำอีก 2–3 ครั้ง เพื่อให้ปัญหาหมดสิ้นไป

2.4 กำจัดกลิ่นเหม็นในช่องทิ้งขยะในอาคารชุด

ใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO 100 กรัม ผสมน้ำ 100 ลิตร ราดให้ทั่วจากช่องทิ้งขยะชั้นบนสุด กลิ่นเหม็นจะหายไปภายใน 15 นาที และควรใช้ในอัตรา 10-20 กรัม ผสมน้ำ10-20 ลิตร ราดกองขยะที่ใส่เพิ่มใหม่ทุกวัน ช่องทิ้งขยะ จะปราศจากกลิ่นเน่าเหม็นและแมลงวันตอม

2.5 ทำความสะอาดบ้าน/พรม/ที่นอน/ ช่องแอร์ ฯลฯ ที่มีกลิ่นเหม็นอับ, กลิ่นปัสสาวะราด, กลิ่นอ้วก จากเด็ก และสัตว์เลี้ยง หรือ ใช้กำจัดคราบไขมันในครัว/ที่ดูดควัน

ใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 1 ลิตร คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 10 นาที นำน้ำใสไปฉีดพ่นบริเวณที่มีกลิ่นเหม็น, คราบไขมัน ส่วนตะกอนนำไปผสมน้ำเทใส่โถปัสสาวะ, อ่างล้างหน้า, อ่างล้างจาน หรือ ชักโครก

การใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO ในงานเทศบาล สถานที่สาธารณะ สวนสัตว์ ฯลฯ
การใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO ในงานเทศบาล สถานที่สาธารณะ สวนสัตว์ ฯลฯ

3.การใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO ในโรงงานอุตสาหกรรม

3.1 ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ อีกทั้งกำจัดคราบไขมันทำให้ประหยัดการใช้สารเคมีในการล้าง

ใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO 1 กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000-3,000 ลิตร(ขึ้นกับสภาพความสกปรกของพื้นโรงงาน)

3.2 ในบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำที่มีสีน้ำเขียวเข้ม

โดยปกติในบ่อดักไขมันและบ่อให้อากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีปัญหากลิ่นเหม็นหืนของไขมัน และกลิ่นเหม็นจากการย่อยอินทรีย์สารของจุลินทรีย์ เช่น ก๊าซไข่เน่า, แอมโมเนียในบ่อบำบัด ผงจุลินทรีย์ PICO จะช่วยเร่งการย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมัน ไม่เกิดเป็นชั้นไขมันหนาลอยอยู่ที่ผิวหน้า ทำให้ประหยัดแรงงานในการตักไขมันออกทุกวัน และไม่เกิดกลิ่นเหม็นหืนอันน่ารังเกียจ ส่วนในบ่อให้อากาศ ผงจุลินทรีย์ PICO ช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งไม่ปลดปล่อย แอมโมเนีย และก๊าซไข่เน่า ออกมา ทำให้บ่อให้อากาศไม่เกิดกลิ่นเหม็น และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ ผงจุลินทรีย์ PICO คือ เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งในสภาพที่มีและไม่มีออกซิเจน(facultative anaerobe) ทำให้เราสามารถลดการให้อากาศ

ที่เคยให้ปกติลงได้ จึงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของโรงงานลง ได้เป็นจำนวนมาก และปัญหาอีกอย่างหนึ่งของบ่อบำบัดสุดท้าย(บ่อผึ่ง) คือ น้ำที่จะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำจะค่อนข้างมีสีเขียวเข้ม ไม่สามารถปล่อยได้ เพราะมีการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางชีววิทยาถือเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศ มาเก็บในรูปแอมโมเนีย สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อายุสั้น เมื่อตายจะปลดปล่อยแอมโมเนียลงในน้ำ ทำให้ค่าความเป็นด่างของน้ำสูง และสัตว์น้ำเสียชีวิต

ซึ่งผงจุลินทรีย์ PICO สามารถกำจัดและควบคุมสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ทำให้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน สามารถปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติได้

อัตราการใช้ในบ่อดักไขมัน

ใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO ในอัตรา 1 กิโลกรัม ต่อขนาดความจุ 2-4 ลบ.ม. ติดต่อกัน 3 วัน หลังจากนั้น ลดปริมาณการใช้เหลือเพียง 100-200 กรัม ตั้งแต่จุดต้นทาง(ก่อนใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO ควรตักช้อนไขมันหนาที่ลอยอยู่ผิวหน้าออกให้มากที่สุด)

อัตราการใช้ในบ่อดักอากาศ

ใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO อัตรา 1–2 กิโลกรัม(1-2 ppm) ต่อน้ำบำบัด 1,000 ลบม. ในครั้งแรก หลังจากนั้นทุกๆ 7 วัน ใช้ในอัตรา 0.5-1 กิโลกรัม(0.5-1 ppm) ปริมาณที่เติมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าต่างๆ เช่น บีโอดี หรืออัตราการไหลของน้ำ เป็นต้น และควรเติมหลังจากเลิกใช้น้ำแล้ว

อัตราการใช้ในบ่อสุดท้ายเพื่อกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน(น้ำเขียวเหนียวหนืด)

ใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1,000 ลบม. และควรเติมทุกๆ 7–10 วัน

มีการรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์  ผงจุลินทรีย์ PICO ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองว่ามีค่าความเป็นพิษต่ำไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
และปราศจากจุลินทรีย์หรือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

รายงานถึงกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์

มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์ (BIO SAFETY LEVEL 1)

ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008

เป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

ได้รับการวิจัยการศึกษา

ผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของฮองกง

ทดสอบความเป็นพิษ

พบว่าหนูทุกตัวแสดงอาการปกติ ตรวจไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายในจากการชันสูตรซากหนูทุกตัว

ผลการวิเคราะห์

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์

พบจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราต่าง ๆ แบคทีเรีย และเชื้อโรคได้หลายชนิด

การปนเปื้อนของสารโลหะหนัก

ตรวจไม่พบสารยาฆ่าแมลง ซึ่งมีค่าต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนด

การปนเปื้อนของสารโลหะหนัก

พบว่า มีต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนดทั้งสิ้น (LQ:= lower than Quantitative Limit)

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์

การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ผสมที่ผลิตทางการค้า ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากอาหารเป็นพาหะ

United States Food and Drug Administration (FDA)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

Seoul Food and Drug Administration

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโซล

TÜV SÜD PSB Thailand

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

FDA Thailand. Ministry of Public Health Thailand

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 100 กรัม

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้