Pico Odor Extra

นวัตกรรมจุลินทรีย์ เพื่อการกำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน

 • นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง กำจัดกลิ่นหายใน 1 นาที
 • ประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายไขมัน น้ำมัน ลดค่า (FOG)
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ลดค่า BOD, COD, SS, ตะกอนแขวนลอยและค่าอื่นๆ ในน้ำเสีย
 • ผลิตจากธรรมชาติ มีความเข้มข้นสูง สามารถระบุสายพันธุ์ได้ มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำมากมาย
 • มีความปลอดภัยสูง ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

สถานที่ใช้งาน / User

 • โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน อาคารสูง
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงกำจัดขยะ
 • โรงฆ่าสัตว์
 • โรงอาหาร / ศูนย์อาหาร
 • ตลาดสด / ตลาดโต้รุ่ง
 • ฟาร์มสัตว์
 • ภัตตาคาร ร้านอาหาร
 • ระบบน้ำในชุมชน หมู่บ้าน
 • บ้านเรือน

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits

 • กำจัดกลิ่นเหม็นบริเวณต่างๆ กลิ่นหายภายใน 1 นาที
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่าง ๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นหืนเน่า เป็นต้น
 • กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน
 • ลดปัญหาแมลงวัน แมลงสาบ กลิ่นไม่พึงประสงค์ กลิ่นที่เกิดจากการสะสมของไขมัน
 • ประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายไขมัน น้ำมัน ลดค่า (FOG)
 • ประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายอินทรีย์สารต่างๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ลดค่า BOD, COD, SS, ตะกอนแขวนลอยและค่าอื่นๆ ในน้ำเสีย
 • มีความเข้มข้นสูง สามารถระบุสายพันธุ์ได้ มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำมากมาย
 • มีความปลอดภัยสูง สามารถสัมผัสได้ ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ในค่าคุณภาพน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • ลดความถี่ในการตักไขมัน และปริมาณไขมันในบ่อ ปราศกลิ่นเหม็นรบกวน
 • ลดปริมาณกากตะกอน (Sludge) ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการกากตะกอน
 • ลดการเติมอากาศในระบบบำบัด ประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • เร่งกระบวนการการย่อยสลายของเสียในระบบ ประหยัดระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ลดการใช้สารเคมี ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดต้นทุน ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
 • ลดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่น อหิวาต์ (Vibrio cholerae), โรคท้องเสียท้องร่วง ( coli,Salmonella), อาหารเป็นพิษ (Clostridium botulinum) รวมทั้งโรคร้ายหลายชนิด ที่มีอันตรายต่อชีวิต
 • ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (start up) และช่วยรองรับ shock load ได้เป็นอย่างดี
 • ลดการปล่อยสารพิษ และสารเคมีลงสู่สิ่งแวดล้อม
 • ผลิตจากธรรมชาติ ไร้สารเคมี ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงข้อเปรียบความแตกต่าง ระหว่าง นวัตกรรม พิโก อะไลฟ จุลินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

มีงานวิจัยและผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบันทั้งต่างประเทศและในประเทศ หรือ ไม่?
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์จุลินทรีย์ทั่วไป
รายงานผลการคัดแยกสายพันธุ์จุลินทรีย์/ISOLATION’S REPORT จากสถาบัน BIOTEC a member of NSTDA  

Enzyme activity testing roport

By NCTC : NSTDA Characterization and Testing Service Center

 
NEOTRON, ITALY 
Saga University of Japan 
Hong Kong Baptist University (HKBU) 
PSB Corporation Singapore 
The Chinese University of Hong Kong 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบ้าง ไม่มีบ้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบ้าง ไม่มีบ้าง
การจำกัดเชื้อโรคและสารเคมี ได้ หรือ ไม่
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์จุลินทรีย์ทั่วไป
กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 1 นาทีไม่ได้
ย่อยสลายไขมันได้อย่่างรวดเร็ว 
ย่อยสลายน้ำมันได้ 
กำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้ 
สามารถทำลาย สารพิษ Aflatoxin 
กำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย 
กำจัดเชื้อโรค Ecoline (อีโคไล คือแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ ) 
กำจัดเชื้อโรค Samonella (เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้) 
กำจัดเชื้อโรค Legionaire (เป็นโรคจากแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิด โรคทางเดิน-หายใจหรือปอดบวม) 
กำจัดเชื้อโรค Shigella (เป็นแบคทีเรียก่อโรค ที่ติดต่อผ่านทางอาหารทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดโรคบิด) 
ข้อเปรียบเทียบอื่นๆ
นวัตกรรม พิโก  จุลินทรีย์จุลินทรีย์ทั่วไป
• ราคาถูกกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์และผลการใช้งานต่อหน่วย• ราคาแพงกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์และผลการใช้งานต่อหน่วย
• มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม จากหลากหลายสถาบัน• ไม่รับรองความปลอดภัย
• ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 5 ชนิด• จุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด
• อยู่ในรูปเซลล์แห้งที่มีชีวิต ทำงานทันที• อยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์ ต้องเพาะ12-24 ชม.
• ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 Cfu)• ไม่ระบุความเข้มข้น หรือต่อกรัม มีน้อยกว่าหลายเท่าตัว
• ไม่ผ่าเหล่า ทนต่อสารเคมี• มีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะมีการต่อเชื้อเรื่อยๆ
• การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปี• เก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (อายุเก็บสั้น)
• ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศ• ประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการต่อเชื้อครั้งต่อไป

การรับรองมาตรฐานและความปลอดภัย อันดับ 1 ของโลก

World Health Orgenization (WHO)

ได้รับการรับรองว่า มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์

United States Food and Drug Administration (FDA)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008

เป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพยุโรป (NEOTRON, ITALY)

การทดสอบ และวิจัยการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก

Saga University, Japan

Acute Single Oral Toxicity experiment

PSB Corporation, Singapore

Testing of Health Supplement

Seoul Food and Drug Administration

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโซล

Hong Kong Baptist University (HKBU)

ได้รับการวิจัยการศึกษา ว่าผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ

The Chinese University of Hong Kong

Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst

FDA Thailand. Ministry of Public Health Thailand

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

ผลการวิเคราะห์

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด

ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก และไม่พบสารยาฆ่าแมลง ซึ่งมีค่าต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนด

เอสจีเอส องค์กรมาตรฐานในระดับสากล

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทดสอบความเป็นพิษ พบว่าหนูทุกตัวแสดงอาการปกติ ตรวจไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากอาหารเป็นพาหะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พบจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราต่าง ๆ แบคทีเรีย และเชื้อโรคได้หลายชนิด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการวิจัย การทดสอบการปนเปื้อน และประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อต่างๆ

ลูกค้าไว้วางใจ Pico Odor Extra ของเรา

Project References

CP ซีพี สระบุรี (Odor & Degreaser)

พิสูจน์ผล ของการทำความสะอาดพื้นโรงงาน
– ช่วยย่อยสลาย กำจัดปัญหาคราบไขมัน กลิ่นหืน
– กำจัดกลิ่นเหม็นในระยะเวลาอันสั้น

CP ซีพี สระบุรี (Waste Odor)

กำจัดกลิ่นเหม็นของขยะ ในระยะเวลาอันสั้น

Lumpini (LPN)

ใช้พิโก อะไลฟ ในการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นจากท่อและกลิ่นภายในห้องน้ำ ของ Lumpini Condominium

บำบัดสิ่งปฏิกูล ในงานโอลิมปิค ที่กรุงปักกิ่ง

การย่อยสลายบ่อดักไขมันในสองสัปดาห์

ย่อยสลายไขมัน

การบำบัดน้ำเสียและไขมันในบ่อดัก

กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสีย
ย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมัน
กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ
ลดการใช้ไฟ และการซ่อมบำรุงมอเตอร์, ปั๊ม
ย่อยสลายสารอินทรีที่อยู่ในน้ำทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น

Case Study in Eastern China

ทำไมต้องเลือกใช้ จุลินทรีย์พิโก อะไลฟ

 • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ (เช่น ค่าน้ำ ยาเคมี การดูดท่อ การตักไขมันในบ่อ ค่าบำรุงรักษาระบบ และค่าไฟ)
 • ภาพลักษณ์ที่ดีในการใส่ใจต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของทั้ง พนักงาน ผู้อยู่อาศัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • ไม่เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน
 • ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้ง ใน และต่างประเทศ รวมถึงบริษัทองค์กรใหญ่ใช้เพื่อมุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาอย่างยั่งยืน

Documents

Acute single oral toxicity experiment in rats – Saga University, Japan
Aflatoxin Testing of Health Supplement – PSB Corporation
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา – Kasetsart University
Growth Inhibition of Microorganisms – Kasetsart University
Effect of PICO on Growth Inhibition of Microorganisms
การวิจัยการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ – Hong Kong Baptist University (HKBU)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบัน วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA)
การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป (NEOTRON, ITALY)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)TÜV SÜD PSB Thailand
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst –  Hong Kong
LD 50 Toxicity 1
LC-MS/MS Method Package for Residual Pesticides By Shimadzu, Japan
Provides unit of the test report is Hong Kong Baptist Church University

ผลงานของเรา

โรงแรม คอนโด อาคารสำนักงาน

ร้านอาหาร

ตลาดสด

โรงงานขยะ บำบัดขยะ

โรงงานอุตสาหกรรม

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

Pico - Odor Extra

บริการแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดกลิ่นเหม็น บำบัดน้ำเสีย ย่อยสลาย ไขมัน น้ำมัน (FOG) และของเสีย

 • ถูกร้องเรียน ปลอยน้ำเสียลงชุมชน กลิ่นจากบ่อ / ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ปรับหนัก โดนปรับ ค่าน้ำไม่ได้มาตรฐาน
 • กลิ่นเหม็นจากบ่อดักไขมัน
 • ชุมชนไม่น่าอยู่ ถูกร้องกลิ่นเหม็นย้อนจากท่อเดรน แก้ไม่หาย
 • ขยะส่งกลิ่น กลิ่นจากห้องขยะ
 • อากาศไม่ปลอดภัย ลูกบ้านโวย กลิ่นจากช่องแอร์

Service And Solutions

บริการของเรา

 • บริการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นแบบครบวงจร One Stop Service
 • จำหน่ายจุลินทรีย์กำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน บำบัดน้ำเสีย
 • บริการให้คำปรึกษา อบรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน ทดแทนการใช้สารเคมี
 • ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มี ปัญหา หรือคำถามเชิงวิชาการ และที่ต้องการวิเคราะห์
 • ให้การบริการก่อนการขาย และติดตามผลลัพธ์
 • ให้บริการตลอดอายุการใช้งาน

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • ช่วยสลายไขมันน้ำมัน และ ไขมัน (FOG)
 • ลดการผลิต และ การจัดการกากตะกอน
 • เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน การหลีกเลี่ยงเงินทุน
 • ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • ลดความต้องการการเติมอากาศ ประหยัดพลังงาน
 • ลดไฮโดรเจนซัลไฟด์แอมโมเนีย และ ไนเตรต
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่าง ๆ และ ลดก๊าซพิษโดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และ กลิ่นหืนเน่า เป็นต้นฯ
 • ลดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรง เช่น อหิวาต์ (Vibrio cholerae), โรคท้องเสียท้องร่วง (E. coli, Salmonella), อาหารเป็นพิษ (Clostridium botulinum) รวมทั้งโรคร้ายหลายชนิด ที่มีอันตรายต่อชีวิต
 • ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัด หรือ ลดการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
 • การใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นและน้ำเสีย
 • ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้น ในระบบบำบัดน้ำเสีย และ บ่อดักไขมัน
 • ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งจากบ่อดักไขมัน ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (Start Up) และช่วยรองรับ Shock Load ได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยลดค่า บีโอดี BOD, COD ตะกอนแขวนลอย และค่าอื่นๆ ในน้ำเสีย
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด กำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ อย่างได้ผลฃ
 • สร้างสรรค์สังคมลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง ลดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ ดิน และ สิ่งแวดล้อม

สถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • พื้นโรงงานอุตสาหกรรม บ่อกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (น้ำเขียวเหนียวหนืด)
 • บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำที่มีสีน้ำเขียวเข้ม
 • บ่อดักไขมัน
 • บ่อดักอากาศ
 • ตลาดสด
 • อพาร์ทเม้นท์ คอนโด บ้านเช่า ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
 • ห้องส้วม ส้วมอืดตัน
 • โถปัสสาวะ และพื้นห้องน้ำ
 • ห้องครัว อ่างล้าง หรือท่อระบายน้ำอุดตันจากไขมัน
 • บ้าน/พรม/ที่นอน/ ช่องแอร์ ฯลฯ
 • สถานที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่น ฯลฯ
มีงานวิจัยและผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบันทั้งต่างประเทศและในประเทศ หรือ ไม่?
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั่วไป
World Health Organization (WHO)
U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA)
NEOTRON, ITALY
Saga University of Japan
Seoul Food and Drug Administration
Hong Kong Baptist University (HKBU)
PSB Corporation Singapore
The Chinese University of Hong Kong
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบ้าง ไม่มีบ้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบ้าง ไม่มีบ้าง
สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ระบบมารตฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 URS
และอื่นๆอีกหลายที่รับรอง
การจำกัดเชื้อโรคและสารเคมี ได้ หรือ ไม่
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั่วไป
กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 1 นาที ไม่ได้
ย่อยสลายไขมันได้ ไม่ต้องดูดทิ้ง
ย่อยสลายน้ำมันได้
กำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้
สามารถทำลาย สารพิษ Aflatoxin
กำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
กำจัดเชื้อโรค Ecoline (อีโคไล คือแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ )
กำจัดเชื้อโรค Samonella (เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้)
กำจัดเชื้อโรค Legionaire (เป็นโรคจากแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิด โรคทางเดิน-หายใจหรือปอดบวม)
กำจัดเชื้อโรค Shigella (เป็นแบคทีเรียก่อโรค ที่ติดต่อผ่านทางอาหารทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดโรคบิด)
การจำกัดเชื้อโรคและสารเคมี ได้ หรือ ไม่
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั่วไป
กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 1 นาที ไม่ได้
ย่อยสลายไขมันได้ ไม่ต้องดูดทิ้ง
ย่อยสลายน้ำมันได้
กำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้
สามารถทำลาย สารพิษ Aflatoxin
กำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
กำจัดเชื้อโรค Ecoline (อีโคไล คือแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ )
กำจัดเชื้อโรค Samonella (เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้)
กำจัดเชื้อโรค Legionaire (เป็นโรคจากแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิด โรคทางเดิน-หายใจหรือปอดบวม)
กำจัดเชื้อโรค Shigella (เป็นแบคทีเรียก่อโรค ที่ติดต่อผ่านทางอาหารทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดโรคบิด)
ข้อเปรียบเทียบอื่นๆ
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ สารเคมีทั่วไป
ส่งออกทั่วโลก มากกว่า 100 ประเทศ นานกว่า 30 ปี
ราคาถูกกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์และผลการใช้งานต่อหน่วย ราคาแพงกว่า
มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม จากหลากหลายสถาบัน ไม่รับรองความปลอดภัย
ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 7 ชนิด
อยู่ในรูปเซลล์แห้งที่มีชีวิต ทำงานทันที
ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 Cfu)
ไม่ผ่าเหล่า ทนต่อสารเคมี
การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปี
ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศ

Reviews & Case Studies

อบรมพนักงานเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะมีการอบรม และแนะนำวิธีการใช้งาน และการดูแลอาคารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยสามารถแยกอบรมในแต่ละแผนกทั้งฝ่ายช่าง ฝ่ายแม่บ้าน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการใช้งานและให้คำปรึกษาโดยตลอด

สำรวจพื้นที่ วางแผนการบำบัด แนะนำการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจพื้นที่จริง วางแผนแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน

REVIEWS & CASE STUDIES 1
(โรงแรม คอนโด ที่พักอาศัย)

ก่อนบำบัด

กระบวนการบำบัด

ผลลัพธ์ที่ได้

REVIEWS & CASE STUDIES 2
(โรงแรม คอนโด ที่พักอาศัย)

ก่อนบำบัด

กระบวนการบำบัด

ผลลัพธ์ที่ได้

REVIEWS & CASE STUDIES 3
(โรงแรม คอนโด ที่พักอาศัย)

ก่อนบำบัด

ผลลัพธ์ที่ได้

REVIEWS & CASE STUDIES 4
(โรงแรม คอนโด ที่พักอาศัย)

ก่อนบำบัด

กระบวนการบำบัด

ผลลัพธ์ที่ได้

REVIEWS & CASE STUDIES 5
ทดสอบประสิทธิภาพที่โรงงาน ซีพี สระบุรี (Odor & Degreaser) พิสูจน์ผล ของการทำความสะอาดพื้นโรงงาน

พิสูจน์ผล ของการทำความสะอาดพื้นโรงงาน

 • ช่วยย่อยสลาย กำจัดปัญหาคราบไขมัน กลิ่นหืน
 • กำจัดกลิ่นเหม็นในระยะเวลาอันสั้น

REVIEWS & CASE STUDIES 6
บำบัดสิ่งปฏิกูลที่กรุงปักกิ่ง เพื่อเตรียมการต้อนรับการแข่งขัน โอลิมปิกที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ปี 2008

รัฐบาลจีนให้ความไว้วางใจ บริษัท และผลิตภัณฑ์พิโก ทำหน้าที่แก้ปัญหา เรื่องกลิ่น สิ่งปฏิกูลช่วงเตรียมการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกแต่เพียงผู้เดียว

REVIEWS & CASE STUDIES 7
สํานักงานศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร

REVIEWS & CASE STUDIES 8
AMATA NAKORN ปัญหากลิ่นเหม็นเน่าในคลอง และมีสาหร่ายสีเขียวเต็มคลอง

ก่อนบำบัด

กระบวนการบำบัด

ผลลัพธ์ที่ได้

REVIEWS & CASE STUDIES 9
WASTE WATER TREATMENT (SBR SYSTEM) ผลลัพธ์การใช้งานในบ่อบำบัด น้ำเสียบริเวณภายนอกอาคาร

การใช้พิโกอไลฟ์ในระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกอาคาร จากการติดตามผลหลังการใช้งานเพียง พบว่ากลิ่นหายน้ำในบ่อใสขึ้น และไขมันที่ลอยอยู่นิ่มขึ้นและย่อยสลายลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ค่าน้ำ (BOD ของอาคารนี้ดีขึ้นได้หากใช้อย่างต่อเนื่อง)

REVIEWS & CASE STUDIES 10
EASTERN SEA BOARD WASTE WATER TREATMENT - OXIDATION LAGOON & WET LAND

ก่อนบำบัด

กระบวนการบำบัด

ผลลัพธ์ที่ได้

การติดตามผลตรวจค่าน้ำเช็กค่าน้ำ

REVIEWS & CASE STUDIES 11
การบำบัดคลองในโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพรวมของปัญหาก่อนบำบัดวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 น.

กระบวนการบำบัด

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการบำบัดเพียง 6 ชั่วโมง ที่เวลาที่ 16:00 น.

REVIEWS & CASE STUDIES 12
โครงการบำบัดน้ำเสียที่บึงหนองโคตร

ก่อนบำบัด

กระบวนการบำบัด

ผลลัพธ์ที่ได้

REVIEWS & CASE STUDIES 13
Case Study in Eastern China

REVIEWS & CASE STUDIES 14
ผลลัพธ์การใช้งานในบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณภายนอกอาคาร

การใช้พิโกอไลฟ์ในระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกอาคาร จากการติดตามผลหลังการใช้งานเพียง พบว่ากลิ่นหายน้ำในบ่อใสขึ้น และไขมันที่ลอยอยู่นิ่มขึ้นและย่อยสลายลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ค่าน้ำ (BOD ของอาคารนี้ดีขึ้นได้หากใช้อย่างต่อเนื่อง)

REVIEWS & CASE STUDIES 15
ขจัดกลิ่นและอินทรียวัตถุในบ่อบำบัดน้ำเสีย

กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมัน กำจัดสาหร่าย
สีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ ลดการใช้ไฟ และการซ่อมบำรุงมอเตอร์, ปั๊ม ย่อยสลายสารอินทรี
ที่อยู่ในน้ำทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น

REVIEWS & CASE STUDIES 16
ป้องกันปัญหาการร้องเรียน ดับกลิ่นจากบ่อขยะ รถขนขยะ สร้างบรรยากาศที่ดีในชุมชน

เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในชุมชน รวมถึงป้องกันปัญหาที่จอาจะเกิดขึ้น ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าแนะนำวิธีการ และทำงานร่วมกัน ในการดูแลบำบัดบ่อขยะ รถขยะ ให้ไร้กลิ่น ไร้ข้อร้องเรียนจากชุมชนที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

REVIEWS & CASE STUDIES 17
สร้างชุมชนน่าอยู่ ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสด แผงอาหารสด

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าแนะนำและทำงานร่วมกันในการฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสด รวมถึงยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันตรายเช่น เชื้อ E. coli เชื้ออะหิวา เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการตัดวงจรของสัตว์พาหะต่างๆเช่น แมลงวัน แมลงสาป และหนู ได้อีกด้วย เป็นการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีต่อชุมชนโดยใช้นวัตกรรมธรรมชาติเพื่อบำบัดธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างยั่งยืน

REVIEWS & CASE STUDIES 18
สร้างชุมชนน่าอยู่ ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสด แผงอาหารสด

ปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องขยะ จุดพักขยะของอาคาร เป็นอีกจุดปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดการร้องเรียนจากผู้อาศัย หรือจากชุมชนรอบอาคารได้ ซึ่งการแก้ปัญหาโดยทั่วไปมักจะใช้สารเคมี หรือน้ำยาดับกลิ่น แต่ยังไม่สามารถแก้ไปหาได้อย่างยั่งยืน นวัตกรรมพิโกอะไลฟ์จึงสามารถตอบโจทก์ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี ด้วยนวัตกรรมจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ปลอดภัยต่อชุมชน และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

REVIEWS & CASE STUDIES 19
ทดแทนการใช้สารเคมีภายในร้าน ครัวสะอาด สุขอนามัยทีดี

นวัตกรรมพิโกใช้ทำความสะอาดภายในครัวของแต่ละร้านได้เป็นอย่างดี สามารถช่วยลดคราบมันที่ติดอยู่บนพื้นผิวของที่ประกอบอาหารต่างๆ ช่องดูดควัน และสามารถนำมาเช้ดล้าง ทำความสะอาดพื้น ป้องกันเรื่องของกลิ่นไม่สะอาด กลิ่นเหม็นจากท่อ และท่อตันได้อย่างดี อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีอื่นๆเช่น น้ำยาล้างพื้น น้ำยาดับกลิ่น เป็นต้น

REVIEWS & CASE STUDIES 20
ห้องน้ำ ชักโครก โถ่ส้วม

ลูกค้าบางส่วนของเรา

Research and Certificate

 • Odor Extra จากราคา 600 บาท พิเศษ 450 บาท

  (1 ซอง บรรจุ 100 กรัม)

ประโยชน์

 • กำจัดกลิ่นเหม็นภายใน 1 ถึง 5 นาที
 • ช่วยสลายไขมันน้ำมันและไขมัน (FOG)
 • กำจัดกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้ง
 • กำจัดกลิ่นภายในห้องพัก จากท่อเดรน
 • กำจัดกลิ่นจากห้องน้ำ
 • กำจัดกลิ่นจากห้องขยะ
 • เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน การหลีกเลี่ยงเงินทุน
 • ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่าง ๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นหืนเน่า เป็นต้น
 • ลดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่น อหิวาต์ (Vibrio cholerae), โรคท้องเสียท้องร่วง (E. coli,Salmonella), อาหารเป็นพิษ (Clostridium botulinum) รวมทั้งโรคร้ายหลายชนิด ที่มีอันตรายต่อชีวิต
 • ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัดหรือลดการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
  การใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นและน้ำเสีย
 • ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้น ในระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
 • ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งจากบ่อดักไขมัน ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (start up) และช่วยรองรับ shock load ได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยลดค่า บีโอดี BOD, COD ตะกอนแขวนลอย และค่าอื่นๆ ในน้ำเสีย
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด กำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ อย่างได้ผล

วิธีการใช้ และอัตราส่วนผสม

 • จุลินทรีย์ 100 กรัม ผสมน้ำได้ 100-200 ลิตร ใช้ได้ทันที ไม่ต้องหมักข้ามคืน
 • Odor Extra จากราคา 600 บาท พิเศษ 450 บาท

  (1 ซอง บรรจุ 100 กรัม)