Pico Aqua Farm

จุลินทรีย์เพื่อสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมประมง

 • สามารถน้ำไปใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์
 • ลดต้นทุน ลดอัตราการสูญเสีย เพิ่มคุณภาพของผลผลิต เพิ่มกำไร
 • ย่อยสลายอินทรีย์สาร ไขมันได้อย่างรวดเร็ว
 • กำจัดเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้
 • กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สาเหตุของน้ำเสีย
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำลงได้ 30% – 50%
 • มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ

สถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • สำหรับบ่อกุ้ง บ่อปลา หรือการเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ปรับปรุงคุณภาพปลาสด
 • ปรับปรุงคุณภาพปลาป่น หรือเศษเหลือใช้สัตว์น้ำ
 • กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นในห้องเก็บปลา หรืออาหารทะเล
 • กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ตามพื้นที่ต่าง ๆ รอบบ่อ
 • ในตู้ หรือบ่อเลี้ยงปลา
 • กำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits

 • ช่วยเร่งการย่อยสลายของเสีย กำจัดกลิ่น,โคลนเลนในบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา และสัตว์น้ำ
 • ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำให้สมดุล กำจัดแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไฮโดรเจนซัลไฟท์ ที่เป็นพิษได้อย่างรวดเร็ว
 • กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน แพลงตอนพิษ เช่น ไมโครซิสทิส ออสซิลลาทอเรีย น็อตติลูก้า ฯลฯ
 • ป้องกันและกำจัดแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคเรืองแสง (เชื้อวิบริโอ), โรคติดเชื้อในลำไส้ ในตับ โรคขี้ขาว (เชื้อซูโดโมแนส)
 • ลดปัญหารุนแรงของโรคที่เกิดจากไวรัส โรคตัวแดงดวงขาว และโรคหัวเหลือง
 • บ่อเลี้ยงปลา, กบ, ตะพาบน้ำ ช่วยรักษาแผล, ตัวเปื่อย และกกหูบวม อีกทั้งลดกลิ่นสาปโคลนในตัวสัตว์ เพราะสามารถกำจัดกลิ่นในขี้เลนได้
 • ช่วยปรับสีน้ำให้นิ่งสวย และควบคุมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในรอบวัน

REVIEWS & CASE STUDIES
เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไรให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ

นวัตกรรมพิโกอะไลฟ์สามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา ให้น้ำมีคุณภาพที่ดี เสมือนเป็นบ่อใหม่อยู่เสมอส่งผลให้คุณภาพของสัตว์น้ำในบ่อดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดปัญหารุนแรงของโรคที่เกิดจากไวรัสในบ่อน้ำได้ดี เป็นการลดอัตราการสูยเสีย ลดต้นทุนการดูแล เพิ่มผลผลิต และเพิ่มกำไรให้กับผู้เลี้ยง

ตารางแสดงข้อเปรียบความแตกต่าง ระหว่าง นวัตกรรม พิโกอควา จุลินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

มีงานวิจัยและผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบันทั้งต่างประเทศและในประเทศ หรือ ไม่?

นวัตกรรม พิโกอควา จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ทั่วไป

  
U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA) 
NEOTRON, ITALY 
Saga University of Japan 
Seoul Food and Drug Administration 
Hong Kong Baptist University (HKBU) 
PSB Corporation Singapore 
The Chinese University of Hong Kong 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบ้าง ไม่มีบ้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบ้าง ไม่มีบ้าง
สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ระบบมารตฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 URS 
และอื่นๆอีกหลายที่รับรอง 
การจำกัดเชื้อโรคและสารเคมี ได้ หรือ ไม่

นวัตกรรม พิโกอควา จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ทั่วไป

กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 1 นาที ไม่ได้
ย่อยสลายไขมันได้ ไม่ต้องดูดทิ้ง
ย่อยสลายน้ำมันได้
กำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้
สามารถทำลาย สารพิษ Aflatoxin
กำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
กำจัดเชื้อโรค Ecoline (อีโคไล คือแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ )
กำจัดเชื้อโรค Samonella (เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้)
กำจัดเชื้อโรค Legionaire (เป็นโรคจากแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิด โรคทางเดิน-หายใจหรือปอดบวม)
กำจัดเชื้อโรค Shigella (เป็นแบคทีเรียก่อโรค ที่ติดต่อผ่านทางอาหารทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดโรคบิด)
ข้อเปรียบเทียบอื่นๆ

นวัตกรรม พิโกอควา จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ทั่วไป

ส่งออกทั่วโลก มากกว่า 100 ประเทศ นานกว่า 30 ปี
ราคาถูกกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์และผลการใช้งานต่อหน่วย ราคาต่อ กก.อาจจะถูก แต่คิดต่อการใช้แพงกว่า
มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม จากหลากหลายสถาบัน ไม่รับรองความปลอดภัย
ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 7 ชนิด จุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด
อยู่ในรูปเซลล์แห้งที่มีชีวิต ทำงานทันที อยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์ ต้องเพาะ12-24 ชม.
ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 Cfu) ไม่ระบุความเข้มข้น หรือต่อกรัม มีน้อยกว่าหลายเท่าตัว
ไม่ผ่าเหล่า ทนต่อสารเคมี มีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะมีการต่อเชื้อเรื่อยๆ
การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปี เก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (อายุเก็บสั้น)
ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศ ประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการต่อเชื้อครั้งต่อไป

การรับรองมาตรฐานและความปลอดภัย อันดับ 1 ของโลก

World Health Orgenization (WHO)

ได้รับการรับรองว่า มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืชและสัตว์

United States Food and Drug Administration (FDA)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008

เป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพยุโรป (NEOTRON, ITALY)

การทดสอบ และวิจัยการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก

Saga University, Japan

Acute Single Oral Toxicity experiment

PSB Corporation, Singapore

Testing of Health Supplement

Seoul Food and Drug Administration

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโซล

Hong Kong Baptist University (HKBU)

ได้รับการวิจัยการศึกษา ว่าผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ

The Chinese University of Hong Kong

Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst

FDA Thailand. Ministry of Public Health Thailand

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

ผลการวิเคราะห์

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด

ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก และไม่พบสารยาฆ่าแมลง ซึ่งมีค่าต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนด

เอสจีเอส องค์กรมาตรฐานในระดับสากล

ผลวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทดสอบความเป็นพิษ พบว่าหนูทุกตัวแสดงอาการปกติ ตรวจไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากอาหารเป็นพาหะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พบจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราต่าง ๆ แบคทีเรีย และเชื้อโรคได้หลายชนิด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการวิจัย การทดสอบการปนเปื้อน และประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อต่างๆ

ทำไมต้องเลือกใช้ นวัตกรรม พิโกอควา จุลินทรีย์

 • ลดอัตราการสูญเสียจากการตายของสัตว์น้ำ
 • ยืดอายุความสดของสัตว์น้ำให้สามารถเก็บได้นานขึ้นก่อนการเน่าเสียโดยไม่ต้องใช้สารเคมี
 • เพิ่มผลกำไร และรายได้
 • ภาพลักษณ์ที่ดีในการใส่ใจต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทั้งพนักงาน ผู้อยู่อาศัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • ไม่เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน

Documents

Acute single oral toxicity experiment in rats – Saga University, Japan
Aflatoxin Testing of Health Supplement – PSB Corporation
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา – Kasetsart University
Growth Inhibition of Microorganisms – Kasetsart University
Effect of PICO on Growth Inhibition of Microorganisms
การวิจัยการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ – Hong Kong Baptist University (HKBU)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบัน วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA)
การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป (NEOTRON, ITALY)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)TÜV SÜD PSB Thailand
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst –  Hong Kong
LD 50 Toxicity 1
LC-MS/MS Method Package for Residual Pesticides By Shimadzu, Japan
Provides unit of the test report is Hong Kong Baptist Church University

ลูกค้าบางส่วนของเรา

Research and Certificate