You are currently viewing บริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด พร้อมทีมงาน ทำบุญถวายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพพิโกอไลฟ์ แก่วัดนาป่างพง
  • Post category:News

คุณกนกจิต นาคานารา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด พร้อมทีมงาน ทำบุญถวายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพพิโกอไลฟ์ แก่ วัดนาป่างพง ลำลูกกาคลอง 11 ปทุมธานี เพื่อใช้ภายในวัด เป็นการดูแล บำบัดของเสียตั้งแต่ต้นทาง สร้างสิ่งแวดล้อมภายในวัดให้ดียิ่งขึ้น และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น