โครงการการบำบัดน้ำ ในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน จ.กาฬสินธุ์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง Pico Alive 10 พ.ค. 65

  • Post category:News&Activity

โครงการการบำบัดน้ำ ในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน จ.กาฬสินธุ์

     วันนี้ คุณจีรศักดิ์ นาคานารา CEO และทีมงาน พร้อมผู้อำนวยการกองช่างและกองสาธารณะสุข เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และทีมงาน เริ่ม “โครงการการบำบัดน้ำ ในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงพิโกอไลฟ์” บำบัดน้ำในกุดน้ำกิน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำศักสิทธิ์คู่เมืองกาฬสินธุ์

     เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส คืนธรรมชาติด้วยกระบวนการธรรมชาติ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

     ยินดีกับชาวกาฬสินธุ์ ที่จะได้แหล่งน้ำสะอาด เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใส สูดอากาศบริสุทธิ์ และได้สิ่งแวดล้อมที่ดี

ใส่ความเห็น