You are currently viewing โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักษ์น้ำ (คลองสมถวิล) 29 มี.ค. 65
  • Post category:News

โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักษ์น้ำ (คลองสมถวิล)

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ที่ ถนนริมคลองสมถวิล
     นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีโครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักษ์น้ำ (คลองสมถวิล) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ
     บริษัท พิโก อไลฟ์ ผู้นำเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือก ให้นำเทคโนโลยีชีวภาพ มาบำบัดคลองสมถวิล โดย คุณจีรศักดิ์ นาคานารา CEO ของบริษัท เป็นผู้ดูแล และนำเสนอ กระบวนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ บำบัดน้ำเสีย เปลี่ยนน้ำเน่าให้เป็นน้ำดี ให้เป็นน้ำใส คืนชีวิตให้กับสัตว์น้ำ ทำคลองสมถวิลให้เป็นคลองตัวอย่างเป็นแหล่งที่พักพิงพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงที่มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์

ใส่ความเห็น