บริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัด เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Pico Alive

บริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัด หรือ สิงห์ เป็นบริษัทตัวอย่างที่ใส่ใจเรื่อง สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Pico Alive รักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม เริ่มที่ตัวเรา

Continue Readingบริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัด เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Pico Alive

บริษัท พี เอ็ม ฟู้ด จำกัด (ปลาสวรรค์ ตรา ทาโร่) เลือกใช้ Pico Alive

ขอบพระคุณ บริษัท พี เอ็ม ฟู้ด จำกัด ที่เลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ พิโกอไลฟ์ ในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในระบบบำบัด ตลอดจนใช้ตามส่วนต่างๆ ภายในโรงงาน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งภายในโรงงาน

Continue Readingบริษัท พี เอ็ม ฟู้ด จำกัด (ปลาสวรรค์ ตรา ทาโร่) เลือกใช้ Pico Alive

โครงการการบำบัดน้ำ ในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน จ.กาฬสินธุ์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง Pico Alive 10 พ.ค. 65

บำบัดน้ำในกุดน้ำกิน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำศักสิทธิ์คู่เมืองกาฬสินธุ์ เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส คืนธรรมชาติด้วยกระบวนการธรรมชาติ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

Continue Readingโครงการการบำบัดน้ำ ในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน จ.กาฬสินธุ์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง Pico Alive 10 พ.ค. 65

วางแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร 8 เม.ย. 65

วางแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร      …

Continue Readingวางแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร 8 เม.ย. 65

วางแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการบำบัดน้ำเสีย รังสิต 6 เม.ย. 65

ลงพื้นที่สำรวจ วางแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการบำบัดน้ำเสีย …

Continue Readingวางแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการบำบัดน้ำเสีย รังสิต 6 เม.ย. 65

โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักษ์น้ำ (คลองสมถวิล) 29 มี.ค. 65

โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักษ์น้ำ (คลองสมถวิล) วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 08.0…

Continue Readingโครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักษ์น้ำ (คลองสมถวิล) 29 มี.ค. 65

ลงพื้นที่ปรึกษาหารือและวางแผนบำบัดน้ำใน โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคาม รักษ์น้ำ(คลองสมถวิล)

โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคาม รักษ์น้ำ(คลองสมถวิล) นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเท…

Continue Readingลงพื้นที่ปรึกษาหารือและวางแผนบำบัดน้ำใน โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคาม รักษ์น้ำ(คลองสมถวิล)

ประชุม โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักษ์น้ำ(คลองสมถวิล)

ประชุมวางแผน โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักษ์น้ำ(คลองสมถวิล) เพื่อเฉลิมพระเกียรต…

Continue Readingประชุม โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักษ์น้ำ(คลองสมถวิล)

End of content

No more pages to load