Success Case : บริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด นวัตกรรมจุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดกลิ่น

มลพิษทางน้ำ (Water pollution) เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศ แหล่งน้ำซึ่งถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกและสารมลพิษต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม จากปัญหาเหล่านี้ “Pico Alive (พิโก อไลฟ์)” จึงได้คิดค้นนวัตกรรมจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นใน 1 นาที พร้อมย่อยไขมันและบำบัดน้ำเสีย ที่ช่วยเปลี่ยนน้ำที่ปนเปื้อนไปด้วยมลพิษต่าง ๆ ให้สะอาดขึ้นจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัย เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1 เดียวในไทย!

Continue ReadingSuccess Case : บริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด นวัตกรรมจุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดกลิ่น

บริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพาณิชย์นวัตกรรม ครั้งที่ 7/2023 ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพาณิชย์นวัตกรรม ครั้งที่ 7/2023 ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.ภก. ชาญณรงค์ เตชะอังกูร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของบริษัทฯ ให้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Continue Readingบริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพาณิชย์นวัตกรรม ครั้งที่ 7/2023 ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกับคุณสยาม โชคสว่างวงศ์ Vice President CP ALL PCL พร้อมทีมผู้บริหาร CP All และ PIM (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)

คุณจีรศักดิ์ นาคานารา CEO บริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกับคุณสยาม โชคสว่างวงศ์ Vice President CP ALL  PCL พร้อมทีมผู้บริหาร CP All และ PIM (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) เพื่อวางแผน ต่อยอด และรับคำแนะนำทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมเรื่องการสร้างความยั่งยืนทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ณ  อาคาร CP ALL Academy

Continue Readingบริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกับคุณสยาม โชคสว่างวงศ์ Vice President CP ALL PCL พร้อมทีมผู้บริหาร CP All และ PIM (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)

บริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด พร้อมทีมงาน ทำบุญถวายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพพิโกอไลฟ์ แก่วัดนาป่างพง

คุณกนกจิต นาคานารา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด พร้อมทีมงาน ทำบุญถวายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพพิโกอไลฟ์ แก่วัดนาป่างพง ลำลูกกาคลอง 11 ปทุมธานี เพื่อใช้ภายในวัด เป็นการดูแล บำบัดของเสียตั้งแต่ต้นทาง สร้างสิ่งแวดล้อมภายในวัดให้ดียิ่งขึ้น และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

Continue Readingบริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด พร้อมทีมงาน ทำบุญถวายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพพิโกอไลฟ์ แก่วัดนาป่างพง

PICO ALIVE ผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นใน 1 นาที เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยนักวิจัยและทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

PICO ALIVE ผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลลินทรีย์กำจัดกลิ่นใน 1 นาที เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1 เดียวในไทย โดยนักวิจัยและทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เพื่อคืนธรรมชาติที่ดีให้กับผู้คนและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้บริการครบวงจร One Stop Service ที่บริษัทชั้นนำหลากหลายอุตสาหกรรมให้การยอมรับ

Continue ReadingPICO ALIVE ผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นใน 1 นาที เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยนักวิจัยและทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

บริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัด เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Pico Alive

บริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัด หรือ สิงห์ เป็นบริษัทตัวอย่างที่ใส่ใจเรื่อง สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Pico Alive รักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม เริ่มที่ตัวเรา

Continue Readingบริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัด เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Pico Alive

บริษัท พี เอ็ม ฟู้ด จำกัด (ปลาสวรรค์ ตรา ทาโร่) เลือกใช้ Pico Alive

ขอบพระคุณ บริษัท พี เอ็ม ฟู้ด จำกัด ที่เลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ พิโกอไลฟ์ ในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในระบบบำบัด ตลอดจนใช้ตามส่วนต่างๆ ภายในโรงงาน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งภายในโรงงาน

Continue Readingบริษัท พี เอ็ม ฟู้ด จำกัด (ปลาสวรรค์ ตรา ทาโร่) เลือกใช้ Pico Alive

โครงการการบำบัดน้ำ ในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน จ.กาฬสินธุ์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง Pico Alive 10 พ.ค. 65

บำบัดน้ำในกุดน้ำกิน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำศักสิทธิ์คู่เมืองกาฬสินธุ์ เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส คืนธรรมชาติด้วยกระบวนการธรรมชาติ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

Continue Readingโครงการการบำบัดน้ำ ในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน จ.กาฬสินธุ์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง Pico Alive 10 พ.ค. 65

วางแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร 8 เม.ย. 65

วางแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร      …

Continue Readingวางแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร 8 เม.ย. 65

วางแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการบำบัดน้ำเสีย รังสิต 6 เม.ย. 65

ลงพื้นที่สำรวจ วางแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการบำบัดน้ำเสีย …

Continue Readingวางแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการบำบัดน้ำเสีย รังสิต 6 เม.ย. 65

End of content

No more pages to load