กลิ่นจากแอร์ สาเหตุและผลกระทบ

กลิ่นจากแอร์เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เจ้าของบ้านหรือผู้ใช้งานแอร์ควรหมั่นล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ ระบายอากาศภายในห้องให้ถ่ายเทได้ดี และตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องแอร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดกลิ่นเหม็น

Continue Readingกลิ่นจากแอร์ สาเหตุและผลกระทบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง

กฎหมายได้กำหนดประเภทและขนาดกิจการที่เป็นแหล่งกำเนิด มลพิษ ซึ่งจะต้องบำบัดน้ำเสียไมให้เกินค่ามาตรฐานก่อนปล่อย ออกสู่สิ่งแวดล้อม

Continue Readingความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง

ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environment, Social, และ Governance โดยเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล

Continue ReadingESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

อันตรายที่เกิดจากกลิ่น-วิธีป้องกัน

กลิ่นเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์สัมผัสได้ทางประสาทสัมผัส กลิ่นบางชนิดอาจทำให้เรารู้สึกดี เช่น กลิ่นดอกไม้ กลิ่นอาหาร แต่กลิ่นบางชนิดก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

Continue Readingอันตรายที่เกิดจากกลิ่น-วิธีป้องกัน

นวัตกรรมใหม่ “จุลินทรีย์” กำจัดกลิ่นเหม็นใน 1 นาที แก้ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุสาหกรรม

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญเพราะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งอุปโภคและบริโภค

Continue Readingนวัตกรรมใหม่ “จุลินทรีย์” กำจัดกลิ่นเหม็นใน 1 นาที แก้ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุสาหกรรม

มารู้จักไนโตรเจนกับบทบาทในด้านสิ่งแวดล้อมในนามค่า TKN กัน

มารู้จักไนโตรเจนกับบทบาทในด้านสิ่งแวดล้อมในนามค่า TKN กัน         ธาตุไนโตรเจน เ…

Continue Readingมารู้จักไนโตรเจนกับบทบาทในด้านสิ่งแวดล้อมในนามค่า TKN กัน

End of content

No more pages to load