มาทำความรู้จักกับ  ไขมัน, น้ำมัน และ กรีส (Fat Oil and Grease) คืออะไรที่เป็นสาเหตุของน้ำเสีย

  • ไขมัน, น้ำมัน และ กรีส (Fat Oil and Grease) สารประกอบนี้เกิดจากการใช้น้ำมัน ไขมัน ขี้ผึ้ง จนกระทั่งถึงน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งยังไม่มีกรรมวิธีการเก็บรวบรวมน้ำมันหล่อลื่นเหล่านี้สำหรับการขนส่งและการกำจัดอย่างถูกวิธี
  • ส่วนน้ำมันและไขมันที่เกิดจากบ้านเรือน ร้านอาหาร และภัตตาคารต่างๆ จำเป็นต้องมีการสร้างบ่อดักไขมันเพื่อกำจัดไขมันใบเบื้องต้นก่อน
  • สำหรับประเทศที่อากาศหนาว หากไม่มีการกำจัดไขมันในเบื้องต้น อาจก่อให้เกิดปัญหาท่ออุดตันและทำให้ท่อแตกได้ในที่สุด
  • เมื่อปนเปื้อนกับน้ำจะลอยอยู่ตามผิวน้ำ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสังเกคราะห์แสงของพืชน้ำ พร้อมทั้งกีดขวาง การถ่ายเทของออกซิเจนลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำลดลงในที่สุด จึงเป็นปัญหาหลักสำคัญใน

ระบบกำจัดไขมัน (Oily Wastewater Treatment)

น้ำเสียปนเปื้อนไขมัน ปัญหาน่าปวดหัวสำหรับการบำบัดน้ำเสีย!!!

น้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน เช่น น้ำเสียจากห้องอาหาร โรงครัว หรือจากโรงงานผลิตอาหาร เป็นน้ำเสียอินทรีย์ ที่บำบัดได้ยาก ทั้งนี้เนื่องจากการย่อยสลายไขมันโดยธรรมชาติต้องใช้เวลานานมาก ซึ่งในอดีต การกำจัดเบื้องต้นก็ใช้โดยวิธีการตักไขมันในถังดักไขมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำทิ้งออกไป ก่อนที่น้ำเสียนั้นจะไหลไปรวมกับน้ำเสียจากส่วนอื่นๆเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดขึ้นต่อไป

แค่การดักไขมัน ช่วยได้แต่ไม่มาก!!

ปัญหามันก็คือ เราไม่สามารถตักไขมันออกได้หมด เนื่องจากไขมันบางส่วนไม่แยกชั้นหรือแยกชั้นยาก ซึ่งเป็นส่วนของไขมันประเภท Emulsion และไขมันส่วนที่ละลายน้ำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการใชน้ำยาล้างจานที่จะทำให้ไปลดแรงตึงผิวของน้ำก็ยิ่งทำให้ไขมันปนละลายอยู่ในน้ำมากขึ้น  หากปล่อยให้น้ำเสียปนเปื้อนไขมันไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไปก็จะทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียนั้นล้มเหลวเนื่องจากจะมีไขมันเข้าไปเกาะที่ Bio film มากขึ้นจนจุลินทรีย์ในระบบไม่สามารถทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งสกปรกได้

** การตักไขมันในบ่อดักไขมันนั้น นอกจากไม่สามารถแยกไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเปรอะเปื้อน อีกทั้งบางแห่งรถขยะไม่รับกำจัดน้ำเสียประเภทนี้เพราะถือว่าเป็นขยะอุตสาหกรรมด้วย**