You are currently viewing วิธีการทำความสะอาดและดูแลรักษาถังดักไขมัน
Dishwasher in uniform washes bowl with foam and sponge under the tap water in metal sink in professional restaurant kitchen, close-up, horizontal
  • Post category:Knowledge / Article
  1. ควรกวาดเศษอาหารให้หมดก่อนจะนำภาชนะลงสู่ซิงค์ล้าง เพราะเป็นการช่วยให้ทำความสะอาดตะแกรงดักเศษอาหารง่ายขึ้น
  2. นำตะแกรงออกมาทำความสะอาดบ่อยครั้ง อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ จะช่วยให้ไขมันที่เกาะอยู่ในเศษอาหารเป็นส่วนที่ทำให้ถังดักไขมันมีคราบไขมัน ทำความสะอาดยากและมีกลิ่น ก็ลดน้อยตามลงไปด้วย
  3. คัดแยกน้ำมันที่ไม่ใช้แล้วบรรจุใส่ภาชนะเพื่อนำไปกำจัด ไม่ควรเทน้ำมันลงซิงค์โดยตรง เพราะจะทำให้มีปริมาณไขมันมากเกินไปแล้วทำความสะอาดยาก
  4. ควรเลือกขนาดของถังดักไขมันให้เหมาะสมกับ ขนาดของผู้อยู่อาศัย หรือ คำนวณจากโต๊ะอาหารและผู้ที่เข้ามารับประทานอาหาร ถ้าถังดักไขมันมีขนาดเล็กเกินไป จะทำให้เศษอาหารและไขมันเต็มถังเร็ว ทำให้จำเป็นต้องตักเศษอาหารและล้างทำความสะอาดภายในถังดักไขมันบ่อยขึ้น

เพียงแค่ 4 ขั้นตอน ก็ยืดเวลาการตักไขมันที่เต็มหรือการเรียกช่างมาดูดออกแล้ว ประหยัดงบ ไม่เสียเวลาด้วย ลองทำตามดูนะคะ

ใส่ความเห็น