You are currently viewing ลงพื้นที่ปรึกษาหารือและวางแผนบำบัดน้ำใน โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคาม รักษ์น้ำ(คลองสมถวิล)
  • Post category:News

โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคาม รักษ์น้ำ(คลองสมถวิล)

นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม, นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ รองนายกเทศมนตรี, นายชนาธิป อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ร่วมกับ นายจีรศักดิ์ นาคานารา ผู้บริหารบริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด ลงพื้นที่ปรึกษาหารือและวางแผนบำบัดน้ำใน “โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคาม รักษ์น้ำ(คลองสมถวิล) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ใส่ความเห็น