ประชุมวางแผน โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักษ์น้ำ(คลองสมถวิล) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

นาย ภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม, นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ รองนายยกเทศมนตรี, นางสาวพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์ รองนายยกเทศมนตรี, นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมประชุมกับผู้บริหาร พิโก อไลฟ์ นำโดย นาย จีรศักดิ์ นาคานารา เพื่อวางแผน “โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักษ์น้ำ(คลองสมถวิล) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕