บริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัด เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Pico Alive

  • Post category:News&Activity
จุลินทรีย์ กำจัดกลิ่น ภายใน 1 นาที

        รักษ์โลก เริ่มที่ตัวเรา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี บำบัดน้ำเสียบำบัดกลิ่นก่อนปล่อยน้ำสู่ลำรางสาธารณะ เป็นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่วยสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น บริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัด หรือ สิงห์ เป็นบริษัทชั้นนำและเป็นบริษัทตัวอย่างที่ใส่ใจเรื่อง สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Pico Alive รักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม เริ่มที่ตัวเรา