นโยบายการคืนสินค้า

เมื่อคุณซื้อสินค้ากับ Picoalive.com คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับสินค้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว Picoalive.com ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับคืนเป็นรายกรณี

เงื่อนไขในการคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

– สินค้าชำรุด / แตกหัก / เสียหาย

– จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ ประเภทของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น

– สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย

*หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อ Picoalive.com ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสียหาย เช่น วีดีโอ ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า เป็นต้น

ขั้นตอนการคืนสินค้า

– กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งขอคืนสินค้าที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ Picoalive.com ผ่านช่องทางต่อไปนี้

โทร : 094-545-7999

Line : @picoalive

– ผู้ซื้อจัดส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ขายภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งขอคืนสินค้า

– หลังจากผู้ขายได้รับสินค้าคืน และทำการตรวจสอบแล้วว่า สินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด Picoalive.com จะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ

การคืนเงินในกรณีที่ผู้ซื้อขอคืนสินค้า

การคืนเงินเนื่องจากผู้ซื้อขอคืนสินค้า แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีสินค้าชำรุด / แตกหัก / เสียหาย, จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น, สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย และต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน

– Picoalive.com จะทำการคืนเงินค่าสินค้า ค่าจัดส่ง ให้แก่ผู้ซื้อเต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง โดยจะเริ่มดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้า เมื่อผู้ขายได้รับสินค้าคืนจากผู้ซื้อ และทำการตรวจสอบแล้วว่า สินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

หลังการคืนสินค้าแล้ว เมื่อไหร่จะได้เงินคืน?

Picoalive.com จะเริ่มกระบวนการคืนเงินให้กับคุณ เมื่อผู้ขายสินค้าได้รับสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบกำกับภาษี เป็นต้น อย่างครบถ้วน และผู้ขายสินค้ามีการตรวจสอบแล้วว่า สินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยระยะเวลาที่คุณจะได้รับเงินคืน ขึ้นอยู่กับช่องทางชำระเงินที่คุณทำรายการ

– หากคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัตรภายใน 18-33 วันทำการ* (เงินที่คืนจะแสดงในรอบบิลถัดไป**)

– หากคุณชำระเงินด้วยเดบิต ธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัตรภายใน 45 วันทำการ*

– หากคุณชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง ทีมบริการลูกค้าของ Picoalive.com จะส่งอีเมลรายละเอียดและแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่ใช้ดำเนินการคืนเงินให้กับคุณ โดยเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว Picoalive.com จะดำเนินการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่คุณแจ้งภายใน 7 วันทำการ*

*วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ – วันเสาร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยระยะเวลาในการคืนเงินอาจมากกว่าขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตร หรือบัญชีของคุณ

** ขึ้นอยู่กับรอบการเรียกเก็บเงินและนโยบายการคืนเงินของบัตรเครดิตของคุณ (หากคุณไม่ได้รับเงินคืนหลังรอบบิลสองเดือนถัดไป โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตของคุณ)

การรับประกันสินค้า

 การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของสินค้าชิ้นนั้นๆ