ทราบถึงหลักการการทำงานของเจ้าถังกรองไร้อากาศนี้หรือไม่?

ถังกรองไร้อากาศเป็นระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศเช่นเดียวกับบ่อเกรอะ แต่มีประสิทธิภาพในการบำบัดของเสียมากกว่า โดยภายในถังช่วงกลางจะมีชั้นตัวกลาง (Media) บรรจุอยู่ ตัวกลางที่ใช้กันมีหลายชนิด เช่น หิน หลอดพลาสติก ลูกบอลพลาสติก กรงพลาสติก และวัสดุโปร่งอื่นๆ ตัวกลางเหล่านี้จะมีพื้นที่ผิวมากเพื่อให้จุลินทรีย์ยึดเกาะได้มากขึ้น น้ำเสีย จะไหลเข้าทางด้านล่างของถังแล้วไหลขึ้นผ่านชั้นตัวกลาง จากนั้นจึงไหล ออกทางท่อด้านบน ขณะที่ไหลผ่านชั้นตัวกลาง จุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ จะย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย เปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นก๊าซกับน้ำทิ้ง ที่ไหลล้นออกไปจะมีค่าบีโอดีลดลง

วิธีฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียที่นิยมกันมากที่สุด ได้แก่ การใช้คลอรีน ซึ่ง ใช้ในรูปก๊าซหรือสารละลาย

ข้อดีของการใช้ในรูปก๊าซ คือ เสียค่าใช้จ่าย น้อยกว่าการใช้ในรูปสายละลาย

ข้อเสียคือ มีอันตรายมากกว่าและต้องขอ อนุญาตหากมีไว้ครอบครองจากทางราชการ

ใส่ความเห็น