ถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ถังแซท ว่ามีการทำงานอย่างไร

  • Post category:Knowledge

มาทำความรู้จัก “ถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ถังแซท”  ว่ามีการทำงานอย่างไร

หลาย ๆ คนคงเคยได้ยิน “ถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ถังแซท” ใช้สำหรับกำจัดจุลินทรีย์ และบำบัดน้ำเสีย จึงอยากพาไปแนะนำให้รู้จักระบบถังบำบัดน้ำเสียว่าทำงานอย่างไร?

ถังบำบัดน้ำเสีย คืออะไร?

ถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูป หรือ ถังแซท (Sats) มีหลักการใช้การบำบัดโดย ใช้จุลินทรีย์กำจัดจุลินทรีย์กากของเสีย ซึ่งไหลลงสู่ถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูป หรือถังแซท จะตกตะกอนอยู่ก้นถังที่เต็มไปด้วยจุลินทรีย์คอยย่อยสลาย  ทำให้ไม่มีกลิ่น ไม่มีตะกอนตกค้างในถัง สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว สามารถทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้ ทั้งนี้ ตัวถังบําบัดน้ำเสียหรือ เป็นอุปกรณ์ที่ฝังอยู่ใต้ดิน ซึ่งยากต่อการดูแล ซ่อมบำรุงรักษา เราจึงควรสอบถามผู้ขายให้ดี และคารเลือกซื้อ รวมถึงอุปกรณ์ ที่มีความทนทาน มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ด้วยเช่นกัน

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปนั้น จะรวมระบบบ่อเกรอะและบ่อซึมไว้ในถังเดียวกัน จึงสะดวกและใช้งานได้ง่ายกว่า น้ำที่ผ่านกระบวนการในถังบำบัดน้ำเสียจะมีความสะอาดเพียงพอที่จะปล่อยลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะได้ แทนการซึมลงสู่ดิน ซึ่งมักก่อปัญหาขึ้นอยู่บ่อยๆ ถังบำบัดน้ำเสียมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบไม่เติมอากาศ และแบบเติมอากาศ (Aerobic Bacteria) ซึ่งจะใช้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมี ทำให้กระกวนการย่อยสลายสารอินทรีย์มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ระบบบ่อเกรอะบ่อซึมยังสามารถใช้งานได้ หากเป็นพื้นที่ตามชนบทที่มีสภาพดินตามธรรมชาติ

ใส่ความเห็น